ธ ทรงครองแว่นแคว้น โดยธรรม์

share
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    ธ  ทรงครองแว่นแคว้น      โดยธรรม์
ธ วิริยะรังสรรค์                      ปกหล้า
ธ โปรดคุณะอนันต์                ราษฎร์สุข  สวัสดิ์เฮย
ธ บิดรจอมฟ้า                       เหล่าข้าฯ ถวายพระพร

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน 20301 คำประพันธ์ Poetryความเห็น (0)