คำว่า'ไพร่'+ชนชั้นวรรณะอินเดีย[EN]


.
BusinessInsider ตีพิมพ์เรื่อง 'India is finally making its big comeback'
= "ในที่สุดอินเดียก็กลับมาโตเร็วอีก", ผู้เขียนขอนำมาเล่าสู่กันฟังครับ
.
เศรษฐกิจอินเดียโตประมาณ 9% ในช่วงปี 2004-8/2547-2551 และยังคงโตในระดับ 6% ถ้าแก้ปัญหาเรื่องการคลั่งซื้อทองไปเก็บจนเงินตราต่างประเทศติดลบ (ดุลชำระเงิน) ได้
.
จุดแข็งของอินเดีย คือ มีมหาวิทยาลัยชั้นนำ มีคนเก่งๆ ทั้งวิศวกร-นักคอมพิวเตอร์-อาจารย์-หมอเก่งๆ มากมาย
.
กล่าวกันว่า คนอินเดียที่ออกไปลงทุนนอกประเทศ "รวย(เกือบ)ทุกคน" เพราะประเทศนี้เป็นที่รวมของคนเก่ง คนฉลาด ประหยัด ขยัน หาเงิน-เก็บเงินเก่ง

 
จุดอ่อนของอินเดีย คือ โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ท่าเรือ ไฟฟ้า ฯลฯ ไม่ดี, การกีดกันไม่ให้ทุนข้ามชาติเข้าไปลงทุน เช่น ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ การศึกษาพื้นฐานอยู่ในระดับแย่
.
การแบ่งชนชั้นวรรณะ (caste) ทำลายโอกาสทางการศึกษาของคนจน ทำให้อินเดียขาดแรงงานฝีมือเรื้อรัง
.
ไฟดับ ไฟตกเป็นปัญหาใหญ่ของอินเดีย (และพม่า)
  • black out = ไฟดับ
  • brown out = ไฟตก

.
ศัพท์กลุ่มนี้น่าจะเกิดในช่วงที่มีการใช้หลอดไส้ที่ใช้ขดลวดทังสเตน เนื่องจากเวลาไฟตกจะมีสีขาวน้อยลง แดงปนน้ำตาลเพิ่มขึ้น (brown out) และตอนไฟดับจะมืดไปหมด (black out)
.
ศาสนาฮินดูในอินเดียมีการแบ่งชั้นชั้นวรรณะใหญ่ๆ 4+1 ชั้น ในจำนวนนี้เป็นชนชั้นวรรณะใหญ่ (varnas / castes) ประมาณ 3,000 วรรณะ และวรรณะย่อย (sub-castes) ประมาณ 35,000 วรรณะ [ wsj ]
  • [ caste ] > [ แคส - st/สึถึ (เสียงพ่นลม-เบา-สั้น) ] แบบอเมริกัน หรือ [ คาส - st/สึถึ (เสียงพ่นลม-เบา-สั้น) ] แบบอังกฤษhttp://www.thefreedictionary.com/caste > noun = ชนชั้น วรรณะ
ความเข้าใจเรื่องวรรณะจะช่วยให้เราเข้าใจที่มาของคำว่า "ไพร่" ซึ่งนิยมใช้ในวงการเมืองไทย, เข้าใจเพื่อนบ้าน (ชาวพม่า-ชาวขแมร์) มากขึ้น, และเข้าใจสังคมเอเชียมากขึ้นด้วย
.
 

.
ภาพที่ 1: แสดงหน้าที่ของคน 4 วรรณะใหญ่ได้แก่ [ sakthifoundation ]
.
(1). พราหมณ์ (Brahmin - บรามิน) > ทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ (knowledge) โดยเฉพาะเป็นผู้รักษาคัมภีร์พระเวทในศาสนาฮินดู
.
ขอให้สังเกตว่า เวลาสวดมนต์จะออกเสียง "พราหมะ" ว่า "บรามะ"
.
(2). กษัตริย์ (Kshatriya - กษัตริยะ) > ทำหน้าที่เป็นฝ่ายกำลังรบ (power) หรือนักรบ
.
อาจารย์ภาษาอังกฤษท่านหนึ่งกล่าวว่า สมัยก่อนคนวรรณะกษัตริย์ที่เข้ามาทำงานในไทยชอบเป็น รปภ. เนื่องจากเป็นอาชีพของนักรบ ต่อมารวย... เลยกลายเป็นนายห้างใหญ่
.
(3). แพศย์ (Vaishya -ไวศยะ; ภาษาไทยแปลง "ว" เป็น "พ"; แปลงสระ "ไอ" เป็น "แอ"; รวม = แพศย์) > ทำหน้าที่เป็นฝ่ายคลัง (wealth), ทำการค้า และสะสมความมั่งคั่ง
.
ภาษาไทยมีคำ "หญิงแพศยา" น่าจะมาจากคำนี้เช่นกัน (= แม่ค้า...)
.
(4). ศูทร (Sudra - ซูดระ) > ทำหน้าที่เป็นแหล่งพลังงาน (energy) ซึ่งในยุคเกษตร คือ การทำไร่-ทำนา ใช้แรงคน แรงทาส และแรงสัตว์
.

.
ชาวพม่าที่เป็นชนกลุ่มใหญ่มีชื่อออกเสียงแบบพม่าว่า 'Barma' ออกเสียง "บะหม่า"
.
ชื่อนี้ออกเสียงคล้ายคำว่า "พราหมณ์" หรือ "บระมา" ในภาษาบาลี
.
ชนกลุ่มใหญ่ของพม่า เชื่อว่า คนพม่าอพยพมาจากตอนเหนือของอินเดีย เป็นศากยวงศ์ (สักกวงส์ หรือศากยวงศ์อยู่ในวรรณะกษัตริย์ = วงศ์ของพระพุทธเจ้า) และชาวพม่าก็เชื่อแบบฝังลึก
.
เรื่องนี้จะจริงหรือไม่อย่างไร... ไม่ต้องรอตรวจรหัสพันธุกรรมหรือ DNA, คำเตือน คือ ห้ามไปเถียงกับชาวพม่าเรื่องนี้เป็นอันขาด ถ้าไม่อยากตีกัน
.

.
ชาวกัมพูชาหรือขแมร์ ซึ่งเป็นอาณาจักรฮินดูใหญ่ในอาเซียนมาก่อน สร้างปราสาทไว้มากมาย คงจะถือว่า เป็นคนชั้นสูง (ไม่พราหมณ์ก็กษัตริย์) มาก่อนคนอื่น, เรื่องนี้จริงหรือไม่ก็อย่าลบหลู่เช่นกัน
.

.
ภาพที่ 2: แสดงปีระมิดชนชั้นวรรณะ [ westerlund11 ]
.
(1). พราหมณ์ - บรามิน > เป็นพระ
.
(2). กษัตริย์ > เป็นนักรบ ผู้ปกครอง (อำมาตย์)
.
(3). ไวศยะ - แพศย์ > เป็นนักธุรกิจ พ่อค้า แม่ค้า และข้าราชการชั้นล่าง (ชั้นสูงเป็นของวรรณะกษัตริย์)
.
(4). ศูทร - ซูดระ > เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ทำไร่ ไถนา
.

.
วรรณะในศาสนาฮินดูเป็นระบบ '4+1' คือ นับคนที่เกิดจากการแต่งงานข้ามวรรณะเป็น "ข้าวนอกนา" หรือ "อมนุษย์" = ต่ำกว่าคน = อยู่กลางๆ ระหว่างคนกับสัตว์ มีชื่อเรียกหลายอย่างได้แก่
  • Dalit - ดาลิท = จัณฑาล [ wsj ]
  • [ Pariah ] > [ ปะ - ไร้ - อะ (เสียงพ่นลม-สั้น-เบา) ] > http://www.thefreedictionary.com/pariah > noun = ไพร่, คนนอกวรรณะ (outcastes), คนนอกคอก ข้าวนอกนา
  • Untouchable = คนที่สัมผัส ถูกต้องไม่ได้ กินร่วมภาชนะไม่ได้
แนวคิดในเรื่องไม่กินอาหารร่วมภาชนะทำให้อินเดียเป็นประเทศที่ใช้ "กระเบื้อง" เปลือง
.
เช่น เวลาไปซื้อน้ำชาจะใส่ในถ้วยกระเบื้องไม่เคลือบ ดื่มแล้วจะ "ตึ้บ (กระทืบ)" ให้แตก เพื่อป้องกันคนวรรณะต่ำกว่านำไปใส่ของกิน ซึ่งถือว่า เป็นบาป
.
ท่านมหาตมะ คานธีมีความกรุณาในพวก "ไพร่" หรือจัณฑาล จึงตั้งชื่อใหม่เป็น 'children of God' = ลูกๆ ของพระเจ้า
.
เร็วๆ นี้มีคนสังเกตว่า เด็กอินเดียเรียนๆ อยู่ก็เป็นลมบ่อย วูบบ่อย คล้ายกับไม่มีแรง... สอบสวนดูพบว่า เป็นเพราะเด็กๆ ไม่ได้กินข้าวก่อนมาเรียน
.
เรื่องนี้มีคนไปฟ้องศาลสูงอินเดีย ซึ่งท่านพิพากษาให้รัฐบาลต้องเลี้ยงข้าวเด็กนักเรียน 1 มื้อ และให้พวกไพร่ หรือจัณฑาลทำอาหาร... ใครหยิ่งไม่ต้องกิน
.
หลังกฎหมายนี้บังคับใช้พบว่า เด็กเกือบทุกรายยอมกินอาหารที่พวกไพร่ทำ
.
แถมยังทำได้ดี คือ ใช้แกงแขกแบบมังสวิรัติ ใส่ผักหลายชนิดเข้าไป ทำให้มีรสอร่อยด้วย ป้องกันอ้วนด้วย ดีจนมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ ต้องขอไปดูงาน
.

.
ตัว "พ" ออกเสียงตามภาษาสันสกฤติแบบแขกเป็นตัว "ป", ออกเสียงเป็นตัว "บ" ในภาษาบาลี-พม่า, ออกเสียงแบบเป็น "พ" ในภาษาไทย
.
ขอให้ออกเสียง 'Pariah' เร็วๆ และออกเสียงหนัก (เนื่องจากมีตัว 'h') = คำว่า "ไพร่" ในภาษาไทย = จัณฑาลในวรรณะของอินเดีย
.
ตำราเรียนวิชาไทยศึกษาของ มสธ. กล่าวถึงไพร่สมไว้ดี คือ ถูกเกณฑ์แรงงานเดือนเว้นเดือนด้วย ไม่ได้เงิน ไม่ได้ค่าตอบแทน แถมยังต้องนำข้าวไปหุงกินเองด้วย
.
พม่าเป็นประเทศที่มีการเกณฑ์แรงงานไพร่ ใช้งานฟรีมาตลอด เพิ่งหยุดไปไม่กี่ปี... ศูนย์พม่าศึกษา ม.นเรศวร กล่าวไว้ดี คือ ใครมีเงินน้อย ไม่พอจ่ายเบี้ยแรงงาน ต้องถูกเกณฑ์แรงงาน
.
ท่านว่า สมัยก่อนพวกหมอพม่าเงินเดือนน้อย ไม่พอจ่ายเบี้ยแรงงาน ถูกเกณฑ์แรงงานไปขุดคูบ้าง ทำสะพานบ้าง เลยลาออกเป็นเซลล์แมน ขายยากันแยะ
.
เรื่องนี้สอนเราว่า เกิดเป็นหมอไทยสบายกว่าหมอพม่าแยะ
.

.
ภาพที่ 3: แสดงปีระมิดชนชั้นวรรณะในอาฟริกาตะวันตก ซึ่งแบ่งคนเป็น 4 วรรณะคล้ายกับแบบอินเดียได้แก่ [ ruizspieces ]
.
(1). Emperor = จักรพรรดิ (ในพระพุทธศาสนาไม่นับคนเหล่านี้เป็นจักรพรรดิ นับเป็นพระราชา หรือกษัตริย์ธรรมดา เป็นสักแต่ชื่อเรียก ไม่มีบุญ และไม่มีคุณความดีพอที่จะเป็น)
.
คนที่จะเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิต้องทำบุญใหญ่ไว้ในชาติก่อน เป็นคนมีศีลดี วันอุโบสถต้องถือศีลแปด และอธิษฐาน... ถ้ามีบุญพอจึงจะได้เป็นจักรพรรดิ โดยจะมีจักรแก้วปรากฏ มีฤทธิ์เหาะได้ (ไม่จำเป็นต้องขึ้นเครื่อง)
.
เมื่อได้เป็นแล้วจะรักษาศีล 5 มั่นคง และศีล 8 ในวันอุโบสถ... ปกครองโดยธรรม, พระราชาที่ยังฆ่าคน หรือรักษาศีล 5 ไม่ได้ เช่น ดื่มไวน์ ฯลฯ ไม่ใช่พระเจ้าจักรพรรดิ
.
(2). Nobles = ขุนนาง อำมาตย์ ทำหน้าที่ปกครองบ้านเมือง และคุมกองทัพ
.
(3). Traders and free people = พ่อค้า-แม่ค้า และคนอิสระ (ไม่ใช่ทาส)
.
(4). Skilled workers = แรงงานฝีมือ ช่าง
.
(5). Enslaved people = ทาส
.

.
ภาพที่ 4: แสดงชนชั้นวรรณะตามฐานที่ตั้งของร่างกายได้แก่ [ waupun.k12.wi.us ]
.
(1). พราหมณ์ > อยู่ที่ปาก
.
(2). กษัตริย์ > อยู่ที่แขน
.
(3). แพศย์(พ่อค้า แม่ค้า นักธุรกิจ) > อยู่ที่ขาอ่อนหรือขาท่อนบน
.
(4). ศูทร > อยู่ที่เท้า
.
พวกจัณฑาล ดาลิท หรือไพร่ไม่ต้องพูดถึง... เพราะอยู่ใต้เท้า
.
สำนวนท่านว่า "ใต้ฝุ่น + ธุลีของเท้า" = ถ้าคน 4 วรรณะแรกยืนอยู่บนดิน, พวกไพร่จะอยู่ใต้เท้า + ใต้ฝุ่นฝ่าเท้า = จมลงไปในดินนิดหน่อย
.

.
ภาพที่ 5: แสดงแนวคิด "คนเชื้อสายอารยัน(แขกขาว)-คนที่ไม่ใช่อารยัน(แขกดำ)" [ toanewdawn.blogspot ]
.
อินเดียเป็นประเทศที่มีแผ่นดินส่วนใหญ่เป็นรูป 4 เหลี่ยมตะแคง ด้านบนมีภูเขาเป็นอาณาเขต ด้านล่างมีทะเลเป็นอาณาเขต
.
สมัยก่อนอินเดียถูกรุกรานผ่านช่องเขาทางตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น กองทัพพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ (กรีซกับมาเซโดเนียยังแย่งกันอยู่ว่า ควรจะเป็นคนชาติใด), กษัตริย์วงศ์โมกุล ฯลฯ
.
มีผู้ตั้งทฤษฎีว่า เดิมอินเดียน่าจะมีคนพื้นเมืองเป็นแขกดำ ต่อมารบแพ้แขกขาว ทำให้ผู้ปกครองที่เป็นแขกขาวแบ่งชนชั้นวรรณะ
.
วรรณะสูงเป็นแขกขาว คือ พราหมณ์ กษัตริย์ และแพศย์, วรรณะต่ำเป็นแขกดำ คือ ศูทร, และห้ามแต่งงานข้ามวรรณะ
.
ใครเป็นพวก "รักแท้ข้ามวรรณะ" ออกลูกมาจะกลายพันธุ์เป็นพวกดาลิท = จัณฑาล = ไพร่
.


.
ภาพที่ 6: แสดงปีระมิดชนชั้นวรรณะ... วิธีจำ คือ ให้จำว่า ปีระมิดนี้อยู่เหนือผิวดิน 4 ชั้น และจมอยู่ใต้ดิน 1 ชั้น (พวกไพร่-ดาลิท-จัณฑาล) > [ tumblr ]
.
(1). บราฮ์มิน-บราฮ์มัน > พระ [ โค-วัวพันธุ์บรามัน ]
.
โลกเรามีวัวชื่อ "บรามัน" เช่นกัน ซึ่งคนอินเดียคงจะไม่โกรธเท่าไร เพราะเป็นพาหนะของพระอิศวร [ ศิวะ - อิศวร ]
.
(2). กษัตริย์ > นักรบ นักปกครอง-อำมาตย์
.
(3). แพศย์ > พ่อค้า ข้าราชการระดับล่าง
.
(4). ศูทร > แรงงานไร้ฝีมือ
.
(5). ไพร่ / หริจัน-พวกนอกคอก-ข้าวนอกนา-ลูกของพระเจ้า > มีไว้กดขี่ ข่มเหง หรือให้ทำอะไรร้ายๆ เช่น สารคดีเจอร์นีแมนกล่าวว่า บางคนเกิดมาซักผ้าแลกอาหารได้อย่างเดียว บางคนเกิดมาทำหน้าที่เทอึ (อุจจาระ) และต้องทูนอึไว้บนหัวด้วย ฯลฯ
.
นิตยสารแนชนัล จีโอกราฟิค (National Geographic) ฉบับหนึ่งกล่าวว่า คนที่กดขี่พวกไพร่มากที่สุดก็ไม่ใช่ใคร... เป็นพวกศูทรนี่ละ
.
ตัวอย่างเช่น ถ้าน้ำในหมู่บ้านจัณฑาลแห้ง ไม่มีน้ำกิน... เกิดไปตักน้ำจากบ่อวรรณะศูทรเข้า พี่ก็เอาน้ำร้อนราดบ้าง ยิงทิ้งบ้าง ทุบตีบ้าง ทำนองนี้
.
อินเดียเป็นมหาอาณาจักรใหญ่ ทว่า... ภายในปริแตกทางวัฒนธรรม
.
สำนักวิจัยสแตรทฟอร์ (Stratfor) พยากรณ์ว่า ถ้าอินเดียเชื่อมรอยร้าวทางวัฒนธรรมไม่สำเร็จ ไหนจะเรื่องไพร่-อำมาตย์, ไหนจะเรื่องท้องถิ่นนิยม (คนต่างท้องถิ่นกันพูดกันคนละภาษา), ไหนจะเรื่องศาสนา (ทางตะวันออกเฉียงเหนือมีการปะทะกันระหว่างชาวมุสลิม-ฮินดูหลายครั้ง)... จะทำให้อินเดียแตกออกเป็นประเทศเล็กลงภายใน 100 ปี
.
ความกดขี่-ข่มเหงพวกไพร่หรือจัณฑาลในอินเดียอาจทำให้จัณฑาลเปลี่ยนศาสนา ซึ่งที่พบบ่อย คือ เปลี่ยนเป็นมุสลิม และพุทธศาสนา (ตามดอกเตอร์เอมเบคกา)
.
ไพร่หรือจัณฑาลที่เปลี่ยนศาสนาส่วนใหญ่จะมีฐานะดีขึ้น และอาจเป็นแบบอย่างทำให้พวกไพร่ที่เหลือสลัดแอกตามมาครั้งใหญ่ได้ในอนาคตเช่นกัน
.
ถึงตรงนี้... ขอให้ท่านผู้อ่านมีสุขภาพดีไปนานๆ ครับ

 > [ Twitter ]


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสุขภาพ

คำสำคัญ (Tags)#ภาษาอังกฤษ#ประเทศไทย#พม่า#อินเดีย#ไอเดีย#วรรณะ#ชนชั้น#ไพร่

หมายเลขบันทึก: 517460, เขียน: 25 Jan 2013 @ 21:48 (), แก้ไข: 25 Jan 2013 @ 21:52 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ทำให้ได้เรียนรู้

ไพร่และชนชั้นในสากลโลกใบนี้