ความเห็น 2767042

คำว่า'ไพร่'+ชนชั้นวรรณะอินเดีย[EN]

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ ทำให้ได้เรียนรู้

ไพร่และชนชั้นในสากลโลกใบนี้