Let It Be


Let It Be ... Let It Be คำ คำ นี้ อ ย่ า เ มิ น ห ม า ง ขุ่ น มั ว จ ะ เ จื อ จ า ง พ้ น ห ลุ ม พ ล า ง ท า ง อ า ร ม ณ์


ทุ ก ก า ร เ ดิ น ท า ง ข อ ง ฉั น

มี เ ธ อ นั้ น อ ยู่ เ คี ย ง ข้ า ง

เ ห ลี ย ว แ ล ร อ บ ก า ย มิ อ้ า ง ว้ า ง

ทุ ก เ ส้ น ท า ง ฉั น มี เ ธ อร อ ย ยิ้ ม เ ล็ ก ๆ นั้ น

เ พิ่ ม สี สั น กั น แ ละ กั น เ ส ม อ

แ ม้ ย า ม ฉั น ห่ า ง เ ธ อ

ฝั น ดี เ ส ม อ ย า ม นิ ท ร าเ ธ อ ส อ น ฉั น ใ ห้ เ ข้ า ใ จ

ธ ร ร ม ช า ติ ไ ซ้ แ ต ก ต่ า ง ห น า

ค อ ย ย้ำ เ ตื อ น เ ส ม อ ม า

อ า ร ม ณ์ พ า จิ ต ห ล ง ท า งLet It Be ... Let It Be

คำ คำ นี้ อ ย่ า เ มิ น ห ม า ง

ขุ่ น มั ว จ ะ เ จื อ จ า ง

พ้ น ห ลุ ม พ ล า ง ท า ง อ า ร ม ณ์

......................

ค ว า ม สุ ข ... เพียงปรับตัวอยู่กับความทุกข์ให้ได้ก็พบมัน

.....................

คำสำคัญ (Tags): #happy 8#happy ba#happy relax
หมายเลขบันทึก: 516984เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2013 09:55 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2013 09:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

เข้ามาอ่านภาษาสวยๆ และความหมายดีๆ ค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี