ประสบการณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี1


หน้าที่อันทรงเกียรติประการหนึ่งในชีวิตของผู้เขียนคือ การได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยให้เป้นกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีในโอกาสที่ท่านดำรงตำแหน่งครบครึ่งวาระ ถึงสองครั้งสองครา ระยะเวลาในการดำเนินการห่างกันสี่ปี ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิมากมาย

ผู้เขียนจึงต้องการเขียนบันทึกไว้เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมา

จากการที่ประสบการณ์ของการประเมินทั้งสองครั้งมีความแตกต่างในขั้นตอนการประเมิน จึงขอเปรียบเทียบการดำเนินการดังนี้ธิการบดีและทีมงาน

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี 2 แบบประกอบด้วย

1 การประเมินโดยคณะกรรมการในครั้งเดียวกัน

เป้นการเข้าประเมินโดยคณะกรรมการในคราวเดี่ยวกันใช้เวลาในการประเมินผล 3 วัน

กำหนดการประเมิน

วันที่ 1 

เช้า

รับฟังการบรรยายสรุป  โดยท่านอธิการบดีและผุ้บริหารมหาวิทยาลัย สอบถามผู้บริหาร ผุ้ใช้บัณฑิจ นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่น

บ่าย

ลงพื้นที่ สำนักงานอธิการบดี

ศึกษาภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย

วันที่ 2 และวันที่ 3 เช้า

เช้า บ่าย

ลงพื้นที่รับฟังการบรรยายสรุปจากคณะ สถาบัน ในส่วนที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และสอบถามการนำนโยบายของมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกัน สอบถามผู้บริหาร ผุ้ใช้บัณฑิจ นักศึกษา ศิษย์เก่าผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ผู้ปกครอง ผู้นำท้องถิ่นของคณะนั้นๆ

วันที่ 3 บ่าย

คณะกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน

ข้อดี

1 คณะกรรมการมีความเข้าใจและประเมินสิ่งที่ได้พบเห็นในคราวเดียวกัน

ข้อเสีย

1 อาจนัดวันในการประเมินค่อนข้างยากเนื่องจากผู้ประเมินเป้นผู้ทรงคุณวุฒิที่มึภาระงานไม่ตรงกัน

2 อาจได้ข้อมูลในการประเมินไม่ละเอียดเนื่องจากระยะเวลาจำกัด ดดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีหน่วยงานภายในจำนวนมาก

2 การประเมินโดยอนุกรรมการย่อย

เป้นการแต่งตั้งอนุกรรมการโดยมีคณะกรรมการเป้นประธานในแต่ละชุด ออกประเมินแยกย้ายกันไปในคระ วิทยาลัยที่ได้รับมอบหมาย แล้วนำผลการดำเนินงานมานำเสนอในคณะกรรมการใหญ่เพื่อสรุปผลการประเมินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง

ข้อดี

1 อนุกรรมการแต่ละคณะมีความเชี่ยวชาญในคณะที่เข้าประเมินสามารถให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

ข้อเสีย

1 ใช้เวลาในการประเมินหลายวันขึ้นอยู่กับประธานและอนุกรรมการแต่ละคณะ

2 ใช้งบประมาณในการดำเนินการมาก

3 ยากต่อการรวบรวมข้อมูลและจัดเก้บเอกสารสรุปผล

4 คณะกรรมการจะขาดข้อมูลในส่วนที่ไม่ได้เข้าประเมิน

อย่างไรก้ตามการดำเนินการทั้งสองอย่างย่อมมีข้อดีและข้อเสียขึ้นอยุ่กับบริบทของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการว่ามีความเหมาะสมมากน้อยประการใด แต่สุดท้ายได้ผลลัพท์ออกมาตามวัตถุประสงค์คือ เป้นการประเมิรเพื่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง คือ เป้าประสงคืที่สำคัญกว่าวิธีการหรือขั้นตอนในการดำเนินการ

คำสำคัญ (Tags): #็Happy Ba
หมายเลขบันทึก: 516967เขียนเมื่อ 21 มกราคม 2013 02:30 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 มกราคม 2013 02:30 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี