การบริหารงานวิชาในโรงเรียนประถมกลุ่มที่เปิดสอน อนุบาล-ม. 3

ThaiEdAdmin
ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหลายจะต้องไม่ลืมว่า แท้จริงแล้ว (ภายใต้ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน) การบริหารภายในโรงเรียน ถือเป็นอำนาจโดยเต็มของเรา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจะต้องพยายามแสวงหาวิธีการทุกอย่าง (ที่ถูกทำนองครองธรรม) มาบริหารโรงเรียนของเรา ภายใต้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่จำกัดนี้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ก่อนอื่นต้องขอประกาศก่อนว่า ตัวเองไม่เคยมีความเห็นด้วยกับการให้โรงเรียนประถมของรัฐเปิดสอนถึง 3 ระดับ คือ ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ยัน ม.3 ตั้งแต่ภายใต้การใช้ชื่อโครงการว่า โรงเรียนขยายโอกาส แล้ว เพราะเป็นเรื่องที่ผิดหลักในด้านการเรียนการสอนในหลายๆเรื่อง เป็นการหลงทาง และส่งผลเสียอย่างร้ายแรงต่อคุณภาพการศึกษาของไทยมาจนถึงทุกวันนี้

อย่างไรก็ตาม ก็เข้าใจดีว่า ในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา ผอ.โรงเรียนประถมก็จะต้องรับนโยบายจาก "ส่วนกลาง" ไปปฏิบัติ และการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือนโยบายจากหน่วยเหนือ ตามระบบราชการถือเป็นความบกพร่องในหน้าที่

แต่...ผู้บริหารสถานศึกษาทั้งหลายจะต้องไม่ลืมว่า แท้จริงแล้ว (ภายใต้ความเป็นนิติบุคคลของโรงเรียน) การบริหารภายในโรงเรียน ถือเป็นอำนาจโดยเต็มของเรา ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรจะต้องพยายามแสวงหาวิธีการทุกอย่าง (ที่ถูกทำนองครองธรรม) มาบริหารโรงเรียนของเรา ภายใต้ทรัพยากรทางการศึกษาที่มีอยู่จำกัดนี้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด

สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปเป็นวิทยากรการสัมมนาเสริมนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการบริหารการศึกษา ที่ศูนย์สัมมนาโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลาได้เรียนรู้หลายอย่างจากนักศึกษา และรู้สึกประทับใจในผลงานของท่านผอ. โรงเรียนประถม 3 ระดับท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นศิษย์เก่าบริหารการศึกษา มสธ. ตั้งแต่ปริญญาตรี ซึ่งแม้ว่า ท่านจะอยู่ในเขต 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ท่านก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์การบริหารการศึกษาเพื่อดำเนินการบริหารการเปิดสอนในทั้ง 3 ระดับของโรงเรียน โดยจัดแบ่งการบริหารภายในออกเป็น 3 แผนก มิให้มาปะปนกัน ทำให้คุณภาพของการจัดการศึกษาดีขึ้นการหลายๆโรงเรียนที่ยังคงทำการเปิดสอนใน 3 ระดับแบบคละกัน ใช้ทรัพยากรทางการศึกษาก้อนเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คือ ครูชุดเดียวกัน ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมาย

ในประเทศมาเลเซีย พบว่า เขามีการเปิดสอนหลายระดับ (ประถมและมัธยม) ในโรงเรียนเดียวกัน แต่ต่างช่วงเวลากัน คือ ช่วงเช้า เป็นการสอนระดับประถม ด้วยคณะครูสำหรับนักเรียนประถม ส่วนช่วงบ่าย เปิดสอนระดับมัธยม โดยใช้อาคารสถานที่เดียวกัน แต่คณะครูคนละชุดกัน เพราะ specialization ของครูประถม และครูมัธยมย่อมต่างกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัดการความรู้เพื่อการบริหารการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#การบริหารสถานศึกษา

หมายเลขบันทึก: 51694, เขียน: 25 Sep 2006 @ 09:59 (), แก้ไข: 25 May 2012 @ 20:48 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)