คณะนักวิจัยไปเยี่ยมโรงเรียนกุดจิกวิทยา   จังหวัดหนองบัวลำภู  โรงเรียนได้จัดที่คุยเป็นห้องสมุดเล็กๆที่ดูน่าเข้าไปใช้บริการ  โรงเรียนนี้น่ารักตรงที่มีนักเรียนน้อย  แล้วครูก็น้อย   วันที่เราไปประชุมนั้นครูอนุบาลให้พี่ประถมไปช่วยคุมนักเรียนอนุบาล  เราไปแอบดูเห็นพี่จัดกิจกรรมมอญซ่อนผ้าและรีรีข้าวสาร ดูเหมือนว่าไม่มีปัญหาการจัดการชั้นเรียนเลย  นี่เป็นเพราะครูเขาสอนเด็กอนุบาลไว้ดี  หรือเด็กคนนี้เก่งในการช่วยเหลือดูแลเด็ก เพราะดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดีและบริหารเด็กยี่สิบกว่าคนเหมือนกับเป็นเรื่องง่ายๆ

      เรื่องดีๆเกี่ยวกับโรงเรียนนี้ยังมีอีกค่ะ