โครงการ KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา

เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี 2550 และเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างสมบูรณ์แบบ

          เพื่อเป็นการพัฒนางานวิจัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในปี 2550  และเพื่อพัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยอย่างสมบูรณ์แบบ

             สถาบันบริหารการวิจัยและพัฒนา (IRDA) ร่วมกับ หน่วยประกันคุณภาพการศึกษา (QAU) จึงได้จัดโครงการ “KM Workshop เพื่อพัฒนางานวิจัยและคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ขึ้น  ระหว่างวันที่ 2-3 ตุลาคม 2549  ณ ทรัพย์ไพรวัลย์ แกรนด์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธี  โดยภายในโครงการจะมีการนำเสนอยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของทุกคณะ  และได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมด้วย  ซึ่งจะมีทั้งหมด 9 กลุ่มหลัก ได้แก่

-         กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

-         กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพและชีวภาพ

-         กลุ่มสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

-         กลุ่มสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์

-         กลุ่มสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

-         กลุ่มสาขาวิชาการจัดกา

-         กลุ่มสาขาวิชาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

-         กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-         มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา

                 ทั้งนี้ ภายใต้การนำของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  วัฒนาธร  รองอธิการบดีฝ่าย วิจัยและประกัน คุณภาพ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีนโยบายจัดโครงการนี้ขึ้น มา เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางนโยบายด้านการวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ลปรร.) เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการการพัฒนางานวิจัยและการประกันคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบ 2 ปี 2550              

                ท่านที่สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งและที่พัก ได้ที่ งานวิจัย , งานประกันคุณภาพการศึกษา  ตึก CITCOMS ชั้น 6  มหาวิทยาลัยนเรศวร  ต.ท่าโพธิ์   อ.เมือง    จ.พิษณุโลก  65000  หรือโทร. 0-5526-1000 ต่อ 1578,1644,1646,1647,1648,1662,1663 และ 1664    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จดหมายข่าวนเรศวรวิจัย

คำสำคัญ (Tags)#km

หมายเลขบันทึก: 51456, เขียน: 23 Sep 2006 @ 18:40 (), แก้ไข: 12 Apr 2012 @ 09:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)