การที่เด็กรู้จักตนเองจะทำให้รู้ว่าตนเองมีความสามารถด้านใด มีปัญหาอะไร และสามารถหาแนวทางแก้ไขปัญหาได้  จากการเรียนการสอนจะจะให้อิสระในการเรียนรู้เด็กมีความสุขในสิ่งที่ตนอยากทำ อยากเรียนรู้ละเกิดการพัฒนา