GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การเล่าเรื่องคามสำเร็จ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูในโรงเรียนโดยการเล่าเรื่อง ความสำเร็จ ของคณะครูแต่ละคน แล้วให้ครูที่เป็นผู้ฟัง ได้ให้ข้อคิดเห็นจากการฟัง เสนอประเด็นที่ได้จากการฟัง ได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความสำเร็จ ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง และเกิดแนวคิด วิธีการ ที่หลากหลาย และยังทำให้ครุได้มีโอกาศมาปรึกษา มาจัดการเรียนการสอนร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 51453
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

ชื่อน่ารักจังเลยแล้วตัวจริงจะน่ารักเหมือนชื่อหรือเปล่าจากเด็กกวนเมือง