• 22 กันยายน 49  KM เกษตรสัญจรครั้งที่ 8 จัดที่อำเภอละแม มีการเลื่อน 2 ครั้ง สมาชิกยังพร้อมหน้าพร้อมตาเหมือนเดิม วันนี้เราตั้งประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้กนในเรื่อง กล้วยหอมทองเพื่อการส่งออก (KV) โดยในช่วงเช้าสมาชิกไปพร้อมกันที่ที่ทำการกลุ่มเกษตรกรทุ่งคาวัด อำเภอละแม ไปดูกระบวนการ Packing กล้วยหอมทองก่อนการส่งออกไปญี่ปุ่น ได้ดูในส่วนของอุปกรณ์ในการ Packing เนื่องจากกลุ่มดำเนินการเฉพาะวันพุธ พฤหัสฯ ก็ดู VCD กระบวนการที่เจ้าภาพได้เตรียมไว้ให้ ต่อจากนั้นเข้าสู่การแลกเปลียนเรียนรู้เรื่องกล้วยหอมทอง โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองที่เป็นสมาชิกกลุ่ม (คุณกิจ) มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม เพื่อความเหมาะสมกับจำนวนสมาชิก โดยทั้งสองกลุ่มมีจุดเน้นที่ต่างกัน โดยกลุ่มที่ 1 เน้นเรื่องการผลิต กลุ่มที่ 2 เน้นเรื่องการตลาด ทุกคนได้ทำหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดี
  • ช่วงบ่ายย้ายมาที่ศาลาประชาคมอำเภอละแม เพื่อให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอความรู้ที่ได้รับ และทำการสกัดความรู้เพื่อให้คุณลิขิตจะได้นำเสนอลงใน Blog ต่อด้วย AAR และการประเมินผล จบลงด้วยการชื่นชมของเกษตรจังหวัดชุมพร
  • สิ่งที่พบในการจัด KM เกษตรสัญจรครั้งที่ 8 คิดว่าครั้งนี้น่าจะเป็นเส้นทางการจัดการความรู้ที่ดีและประสบผลสำเร็จของชาวส่งเสริมการเกษตร จากการพัฒนามาถึง 8 ครั้งนาน 8 เดือน คณะทำงานฯจะร่วมกันพัฒนาปรับปรุงในส่วนที่ยังบกพร่อง เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมที่สุดในการดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป                           
  •