วันนี้เด็กชอบเกมอักษรไขว้สนุกสนานกับคำศัพท์ เด็กสนุกเราก็สนุก เด็กชอบสิ่งไหนก็จะเอาสิ่งนั้นมาเรียนรู้