กรณีศึกษาที่ ๑ สำหรับห้องเรียนกฎหมายธุรกิจ : บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง (ไออีซี)

Archanwell
เป็นสถานการณ์ที่ชี้ให้คนในแวดวงธุรกิจเห็นว่า ความไม่โปร่งใสทางธุรกิจนั้น เป็นเรื่องที่เด่นมากสำหรับประเทศไทย ในยุคนี้ เราจะกอบกู้ภาพพจน์ด้านความโปร่งใสทางธุรกิจ และ good governance in Thai business Society อย่างไรดี

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.ได้สั่งการให้ บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง (ไออีซี) ชี้แจงงบการเงินไตรมาส 2 ปี 49 เพิ่มเติม เนื่องจากข้อมูลที่บริษัทชี้แจงมาก่อนหน้านี้ ตลท. ยังมีข้อสังเกตในบางประเด็นที่เกี่ยวกับรายการสำคัญในงบการเงิน ได้แก่ ค่าซื้อต้นไม้ 60 ล้านบาท และค่าขายต้นไม้ 220 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายโครงการสัมปทานเพื่อการเพาะปลูกพืช 20 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมใช้โปรแกรม 80 ล้านบาท และค่าว่าจ้างที่ปรึกษา 6 ล้านบาท โดยให้บริษัทชี้แจงข้อมูลมายัง ตลท. ภายในวันที่ 25 กันยายนนี้

ทั้งนี้ ในเรื่องการซื้อขายต้นไม้และโครงการสัมปทานเพื่อการเพาะปลูกพืช ไออีซีได้ทำสัญญาซื้อต้นไม้ไว้กับทางบริษัทคริสตัล อะโกร จำกัด (ซีทีเอ) และทำสัญญาขายต้นไม้ไว้กับบริษัทสยามสโตนอาร์คิเทค จำกัด (เอสเอสอี) โดยจากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบของบีโอแอล พบว่าซีทีเอ มีนายสุวิทย์ วิชชาวุธ เป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ของทุนชำระแล้ว 30 ล้านบาท ซึ่งนายสุวิทย์ วิชชาวุธ มีนามสกุลเดียวกับนางสัณห์จุฑา วิชชาวุธ ซึ่งเป็นกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของ ไออีซี ตลท.จึงขอให้บริษัทชี้แจง ชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น และกรรมการของซีทีเอและ เอสเอสเอ ณ วันที่ตกลงรายการ รวมทั้งขอให้พิจารณาว่า รายการกับซีทีเอ และเอสเอสเอ เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือไม่ อย่างไร

ส่วนเรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งไออีซีทำสัญญาใช้โปรแกรมโมบาย แคสติ้ง กับบริษัทในประเทศคือ บริษัทดีฟิวซ์ เทคโนโลยี จำกัด หรือ ดีเอฟที ซึ่งเป็นตัวแทนผู้ได้รับอนุญาตเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศอิสราเอลนั้น ตลท. ขอให้บริษัทชี้แจงถึงประโยชน์ของการทำสัญญาผ่านตัวแทนเมื่อเทียบกับการทำสัญญากับเจ้าของลิขสิทธิ์โดยตรง และให้ชี้แจงเกี่ยวกับ ชื่อผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้น สัญชาติผู้ถือหุ้นและกรรมการของดีทีเอฟ พร้อมทั้งอัตราค่าธรรมเนียมเป็นราคาตลาดหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งนโยบายการรับรู้รายได้และต้นทุนที่เกี่ยวข้อง และวันที่ไออีซี คาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ สำหรับการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งไออีซีได้ทำสัญญากับบริษัท เดอะ เซ็พตากอน กรุ๊ป จำกัด (ซีทีจี) เป็นเวลา 1 ปี ตลท.ให้ไออีซีสรุปบริการที่ได้รับจากซีทีจี ในช่วง 1 ม.ค.-31 ส.ค.49

นอกจากนี้ เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในไตรมาส 1 ปี 49 มีกำไรสุทธิ 104.2 ล้านบาท โดยมีสาเหตุสำคัญจากการที่บริษัทมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขายจำนวน 205.9 ล้านบาท ในขณะที่ผลประกอบการไตรมาส 2 มีผลขาดทุนสุทธิ 192.8 ล้านบาท

ตลท.พบพิรุธสั่งไออีซีแจงงบ Q2 - 23/9/2549

http://www.siamrath.co.th/Economic.asp?ReviewID=151335

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ARCHANWELL#Business4Society

คำสำคัญ (Tags)#กรณีศึกษาสำหรับห้องเรียนกฎหมายธุรกิจ#บมจ.อินเตอร์แนชั่นเนิลเอนจิเนียริง#(ไออีซี)#จำกัด#iec#ตลท.

หมายเลขบันทึก: 51400, เขียน: 23 Sep 2006 @ 11:51 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 20:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)