อนุสรณ์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุ่งช้าง

จากปกหนังสือที่ได้รับจากมือของท่านโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ อดีต ผวจ.น่าน ได้มอบให้เราเมื่อเวลา ๑๔ น.วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๐   เป็็นหนังสือที่ระลึกพิธิเปิด " อนุสรณีย์วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน วันอังคาร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

อาจมีคนกล่าวว่า  เราเขียนหรือสื่อสารผิด ยืนยันครับว่า ผิดหรือถูกผมไม่ทราบว่า ตกลงชื่อเรียกขานว่าอย่างไรกันแน่  เมื่อเปิดเข้าในเล่ม  พบภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี  มีข้อความบรรยายว่า  วันเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวกมาลาหน้าอนุสาวรีย์ " วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.ทุ่งช้าง " เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๑๘ ในเวลาต่อมามีข้อความว่า  วันกระทำพิธีวางศิลามงคลอนุสาวรีย์ เมื่อ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๑๘

ได้พบเนื้อความในคำกราบบังคมทูล ของ นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เนื่องในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิด  อนุสรณีย์ วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน มีความชัดเจนว่า  กล่าวถึงคำว่า  อนุสรณีย์วีรกรรม

สำหรับคำขวัญของนายชลอ วนะภูติ ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ได้กล่าวว่า  ข้าพเจ้าขอจารึกวีรกรรมของ พลเรือน ตำรวจ ทหาร ในการต่อสู้ครั้งสำคัญ ...  ท่านทั้งหลายมิได้ตายเปล่า เกียรติยศ เกียรติศักดิ์ ของท่านได้จารึกไว้ ณ อนุสาวรีย์แห่งนี้ และในดวงใจของไทยทุกคนแล้ว ๒๒ ธันวาคม ๒๕๑๘  บุคคลสำัคัญท่านอื่น ๆ  เช่น นายดำรง สุนทรศารทูล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ใช้ถ้อยคำว่า อนุสาวรีย์ รวมถึง นายวิญญู อังคณารักษ์ อธิบดีกรมการปกครอง และคำขวัญของ นายโชดก วีรธรรม พูลสวัสดิ์  

อย่างไรก็ดี  เท่าที่ได้ตรวจทานในเล่า ใช้สลับกันไปสลับกันมา  ไม่อยากให้มีการถกเถียงกันให้ยืดยาวโดยไม่มีหลัก  เพราะเราไม่รู้จริง ๆ  ว่า ที่ถูกที่ควรเป็นอย่างไร  หากท่านได้พอมีความรู้กรุณาแนะนำด้วย ที่นำเสนอเพื่อต้องการสะท้อนข้อมูลเพื่อทราบ  มองแง่ดี  ที่นำเสนออยากให้ทุกท่านได้นึกถึงแก่นของคุณงามความดี ความเสียสละ รวมถึงความตั้งใจที่ทุกภาคส่วนร่วมมือ รวมใจสร้างสิ่งที่เป็นที่ระลึกแก่ผู้พลีชีพเพื่อชาติในอดีต

                                                                                                                                   ๒๓  ธันวาคม ๒๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่านความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 " วีรกรรม พลเรือน ตำรวจ ทหาร อ.ทุ่งช้าง " .... น่ายกย่องและไม่ควรลืม .... เหล่าผู้กล้า นะคะ