เมื่อติดตั้ง Linux โดยใช้ debian distribution ลงไปใหม่ๆ มักจะพบว่าเมื่อใช้ mozilla web browser เปิดดู web ภาษาไทย แล้วปรากฏว่า แทนที่จะอ่านภาษาไทยได้ กลับมองเห็นเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมแทนที่ตัวอักษรแต่ละตัว ตามรูป

รูปที่ 1

วิธีแก้เพื่อจะให้อ่านภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ก็คือ ติดตั้ง package ttf-freefont เพิ่มเข้าไปก็จะสามารถ ใช้อ่านภาษาไทยบน mozilla ได้ ดังรูป

รูปที่ 2

ซึ่งถ้าต้องการใช้ภาษาไทยบน Debian แล้ว ก็ขอแนะนำให้ติดตั้ง package "thai-system" และ "xfonts-thai" ด้วย ซึ่งการติดตั้งทั้งสอง package นี้จะติดตั้ง package อื่นๆที่จำเป็นสำหรับการใช้ภาษาไทย เข้าไปด้วย ทำให้การใช้งานได้ โดยไม่จำเป็นต้องมาติดตั้งเพิ่มในภายหลัง