การจัดการความรู้ในยุคสังคมฐานความรู้: มันคืออะไร !?

เมื่อเห็นว่าเกร็ดความรู้ (Tacit) เป็นประโยชน์ก็มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการรวมกลุ่มหรือสร้างเวที สร้างชุมชนเพื่อเผยแพร่ ช่วยกันยกระดับให้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับ มีคนนำเอาไปปรับใช้ (Apply/Utilize) ร่วมกับแก่นความรู้ (Explicit) วนเวียนเช่นนี้ตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Infinity)

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2549 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 10 ประกอบด้วย อาจารย์สุวเดช อาจารย์กัมปนาท  อาจารย์ผอบ อาจารย์อุดม   อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์ อาจารย์บุญชอบ อาจารย์ศิวารินทร์ อา จารย์ธิดาใจ อาจารย์ ชิณวรชัยและผม ได้รับมอบหมายให้เข้ารับการอบรมทางวิชาการเรื่อง การจัดการความรู้ในยุคสังคมฐานความรู้ (Knowledge Management in the Knowledge-based Society) ในระหว่างเวลา 09.00 16.30 น. ณ โรงละคอน อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ ชั้น 16 วิทยาเขตกล้วยน้ำไท งานนี้จัดขึ้นโดยหน่วยพัฒนาวิชาการ สำนักวิชาการ

ในวันนั้นคนที่ร่วมอบรมส่วนใหญ่ถูก "กำหนด" ให้เข้าร่วมตามหน้าที่กันทั้งนั้น ในเมื่อเป็น "หน้าที่" จะหนีไปทางอื่นก็จะดูไม่งาม เราก็ต้องใช้เวลาช่วงนั้นทำ "หน้าที่" ให้คุ้มค่าที่สุด ไม่ปล่อยผ่านเลยไปเฉยๆ เวลาเป็นสิ่งมีค่าเสมอ อย่างที่เขาพูดๆ กัน

ดังนั้นเวลาทั้งหมดจึงถูกผมใช้ตักตวงเอาความรู้ให้มากที่สุด เมื่อได้ความรู้แล้วก็จะได้นำเอาบทเรียนยากๆ มาเล่าสู่กันฟัง สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม เพื่อหวังว่าจะเป็นการจุดประกายให้เกิดการเริ่มต้นเปิด คลังความรู้ แบบง่ายๆ ขึ้นมาก่อน ซึ่งต่อไปมันจะเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงในสังคมฐานความรู้ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเลยทีเดียว

เวลา 09.15 10.35 น. เป็นการบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ในยุคสังคมฐานความรู้ บรรยายโดย ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด ท่านเป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการสื่อสารเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.) ท่านเป็นผู้มากประสบการณ์ และมีความสามารถสูงในการถ่ายทอดความรู้เป็นผลทำให้ความรู้เกี่ยวกับ KM ที่ผมมีเพียงหางอึ่งก็เพิ่มขึ้นเป็นหางปลาในครานี้นั้นเอง 

  การจัดการความรู้ ก็ไม่ได้สลับซับซ้อนอะไรมากมาย ขอบอกตรงนี้เลยว่า...เพียงแค่เราเริ่มต้นทำความเข้าใจกับ ความรู้ (Knowledge)” เสียก่อน ว่ามันแบ่งได้ 2 พวก

พวกแรก แก่นความรู้ (Explicit Knowledge)” พวกนี้เป็นความรู้ในด้านวิชาการ มีหลักการ ทฤษฎีที่ผ่านการวิจัย ทดลอง พิสูจน์มาแล้ว เป็นความรู้ในสายวิทยาศาสตร์ เราเก็บความรู้นี้เอาไว้ด้านหนึ่งเพราะมันเป็นประโยชน์ในการทำงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

พวกหลังคือ เกร็ดความรู้ (Tacit Knowledge)” พวกนี้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญา ประสบการณ์ เป็นเทคนิคเฉพาะตัว (สามารถฝึกฝนและลอกเลียนไปใช้ได้หากมีความสามารถในระดับเดียวกัน) เกิดจากปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาซึ่งผู้คิดใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็ได้ผลเช่นเดิม

การจัดการความรู้พวก Explicit ก็คือ การที่เราศึกษาเข้าถึงศาสตร์ต่างๆ ให้ได้ แล้วก็นำไปใช้ประโยชน์ จากนั้นก็เกิดการเรียนรู้จากการใช้ นำไปสู่การยกระดับพัฒนาความรู้ แล้วเก็บรวบรวมความรู้นั้นไว้ นำเสนอ เปิดโอกาสให้คนใหม่ๆ เข้าถึงมัน แล้วนำเอาความรู้ไปปรับใช้ (Apply/Utilize) วนเวียนเป็นวงจรเช่นนี้ไปอย่างต่อเนื่อง

ตรงจุดที่เรานำเอาความรู้ไปปรับใช้ (Apply/Utilize) นี่เอง มันเป็นจุดเชื่อมต่อกับการจัดการความรู้พวก Tacit ซึ่งเป็นเกร็ดความรู้ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์ผสมผสานกับการนำ Explicit ไปใช้ในชีวิตจริงเกิดเป็นเกร็ดความรู้ใหม่

 เมื่อเห็นว่าเกร็ดความรู้ (Tacit) เป็นประโยชน์ก็มีน้ำใจแบ่งปันให้คนอื่นๆ ได้เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการรวมกลุ่มหรือสร้างเวที สร้างชุมชนเพื่อเผยแพร่ ช่วยกันยกระดับให้เป็นภูมิปัญญาที่ได้รับการยอมรับ มีคนนำเอาไปปรับใช้ (Apply/Utilize) ร่วมกับแก่นความรู้ (Explicit) วนเวียนเช่นนี้ตลอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด (Infinity)

มาถึงตรงนี้ก็ทำให้ผมเกิดประกายความคิด "ปิ๊งแว้บ" (ยืมสำนวน ดร.ประพนธ์มาใช้) ขึ้นมาว่า องค์ความรู้ในการบริหารอาคารสถานที่ในสถานศึกษานั้นมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทาง และเป็นความรู้ที่ประกอบด้วย Explicit & Tacit ที่สอดประสานกันได้อย่างกลมกลืน ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องจัดการกับมันให้เป็นระบบเสียที!

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้สู่เรื่องเล่า

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้

หมายเลขบันทึก: 51272, เขียน: 22 Sep 2006 @ 11:47 (), แก้ไข: 31 Mar 2012 @ 10:56 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)