เหลือเวลาอีก 1 ปีเต็ม กับความฝันที่ต้องการทำให้เป็นจริง ช่วงเวลาที่อยากเป็น ณ ปัจจุบันในอดีตที่กรุงเทพ ฯ และเชียงราย ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราในปัจจุบันเท่านั้น