495. ชีวิตบวก จินตนาการบวก

Appreciative Inquiry Quote

วันนี้ผมขอนำเสนออะไรที่เรียบง่ายครับ คือ "คำพูดยกมา (Quote-โคว๊ต) ที่เกี่ยวกับ Appreciative Inquiry (AI) ครับ Appreciative Inquiry คือกระบวนการค้นหาร่วมกัน เพื่อค้นหาสิ่งดีๆที่ซ่อนเร้นอยู่ในระบบ ด้วยการใช้คำถามเชิงบวก เราเชื่อว่าทุกคนทุกระบบมีเรื่องราวดีๆ ซ่อนเร้นอยู่ครับ 

Quote ข้างล่างนี้สะท้อนแนวคิดนี้ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความคิด จินตนาการ การคิดบวก จุดแข็ง ความเมตตากรุณา ล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานสำคัญของ Appreciative Inquiry ทั้งสิ้นครับ 

เรียกว่าเป็นเงาสะท้อนของชีวิตบวก ที่นำไปสู่จินตนาการบวก ส่งให้เกิดการสร้างสรรค์โลกในวิถีบวกครับ

Quote นี้ผมจะเอาไปใช้ใน website ใหม่ของ AI Thailand ครับ ส่วนท่านที่สนใจทำวิจัย หรือทำฝึกอบรม Quote เหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของงานนำเสนอ หรืองานวิจัยของคุณ ได้เป็นอย่างดีครับ


"What we are today comes from our thoughts of yesterday, and our present thoughts build our life of tomorrow: Our life is the creation of our mind."

"สิ่งที่เป็นเราในวันนี้มาจากความคิดของเราเมื่อวันวาน และความคิดของเราวันนี้ก็จะสร้างชีวิตของเราในอนาคต ชีวิตของเราเป็นผลิตผลของจิตใจของเรา"

พระพุทธเจ้า

Source: http://www.successconsciousness.com/buddha_quotes.htm(ภาพ พระพุทธรูปปางลีลา วัดป่าธรรมอุทยาน ขอนแก่น ถ่ายโดยผมเองขณะบวชเป็นพระที่นั่นครับ เป็นมุมมองที่ผมเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า ท่านกำลังเสด็จพระราชดำเนินอยู่)


"The purpose of our life needs to be positive. We weren't born with the purpose of causing trouble, harming others. For our life to be of value, I think we must develop basic good human qualities- warmth, kindness, compassion. Then our life becomes more meaningful and more peaceful-- happier."

"จุดมุ่งหมายในชีวิตของเรานั้นจำเป็นต้องมีองค์ประกอบของคิดบวก เราไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างปัญหา หรือทำร้ายใคร เพื่อให้ชีวิตมีคุณค่าแล้ว อาตมาคิดว่ามนุษย์พึงต้องพัฒนาคุณสมบัติพื้นฐานสามประการนั่นคือความอบอุ่น ความเมตตา และความกรุณา แล้วชีวิตเราก็จะมีความหมาย มีสันติสุข และที่สำคัญมีความสุขกว่า"


องค์ดาไล ลามะ

http://www.happylifeu.com/DalaiLamaHappiness.html"When I dream alone, it is just a dream. When we dream together, it is the beginning of reality. When we work together, following our dream, it is the Creation of Heaven on Earth "

“เมื่อเราฝันเพียงคนเดียว มันเป็นแค่ฝัน แต่เมื่อไรที่เราฝันร่วมกันแล้ว มันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นจริง และเมื่อเราทำฝันให้เป็นจริงร่วมกันแล้ว นั่นคือการสร้างสวรรค์บนพื้นพิภพที่เดียว"

ปรับปรุงจากสุภาษิตบราซิล

Albert Schinazi

Source: http://appreciativeinquiry.case.edu/practice/quotes.cfm


“The task of leadership is to create an alignmnet of strenght, making our weaknesses irrelevant”

“หน้าที่ของผู้นำคือการสร้างสรรค์ในการดึงเอาจุดแข็งมาใช้ให้มากที่สุด จนทำให้จุดอ่อนหมดความหมายไป”


Peter Drucker

Source:  http://www.slideshare.net/Robyn/pathways-to-strength-based-systems#btnNextCredit: http://lyndagrattonfutureofwork.typepad.com/lynda-gratton-future-of-work/2010/11/what-do-peter-drucker-and-the-japanese-have-in-common.html
(ผมถ่ายคู่กับศาสตราจารย์เดวิด ในงาน AI Summit ครั้งแรกของไทยเมื่อวันที่ 28 กพ. 2012)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Appreciative Inquiryความเห็น (2)

สวัสดีครับอาจารย์ มาเรียนภาษาอังกฤษ  บันทึกละคำ (คือ "คำพูดยกมา (Quote-โคว๊ต)

สวัสดีครับพี่วอญ่า พี่มีคำพูดยกมา อะไรก็บอกได้นะครับ ผมอยากฟังจากพี่เช่นกัน