ทักษะการเรียนรู้สารสนเทศ: ในศตวรรษที่ 21

AOB

การเรียนรู้สารสนเทศเบื้องต้น หมายถึง ความถูกต้องของข้อมูล วิธีที่จะทำให้การตัดสินเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญทักษะชีวิตที่สำคัญในการใช้ระบบสารสารสนเทศในศตวรรษที่ 21

การเรียนรู้ระบบสารสนเทศมี  4 ข้อ คือการเรียนรู้เทคโนโลยี การเรียนรู้สารสนเทศ การเรียนรู้การคิดสร้างสรรค์ทางสังคมและความรับผิดชอบ  จากการเรียนการสอนในห้องสมุดเพื่อการรู้ระบบสารสนเทศการศึกษา โดยการเรียนการสอนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ปี 1990 สอนการใช้เครื่องมือในการเข้าถึงของห้องสมุด เช่น บทคัดย่อสารานุกรมและแหล่งอ้างอิงอื่นๆ การรู้สารสนเทศ เป็นการพัฒนาทักษะทางด้านเทคนิคในระดับสูงการวิเคราะห์และประเมินทักษะความรู้และข้อมูลช่วยให้เราสามารถแสดงการค้นสารสนเทศและความคิด ข้อมูลสามารถช่วยให้ในการสร้างความคิดในการหาทิศทางการแสวงหาทักษะได้รับการสนับสนุนหรือการยืนยันที่ได้รับแรงบันดาล ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ในการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะเข้าใจหลายทางเศรษฐกิจประเด็นทางกฎหมายและสังคมโดยรอบการใช้ข้อมูลและการเข้าถึงและใช้ข้อมูลอย่างมีจริยธรรมและกฎหมาย นักเรียนศึกษาค้นหาข้อมูล การประเมินและการใช้อย่างมีประสิทธิภาพของข้อมูล

มาตรฐานแห่งชาติสำหรับการรู้สารสนเทศมี 20 ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและ 87 มาตรการ ตัวอย่างของตัวชี้วัดและผล ACRL นักเรียนอ่านข้อความและเลือกความคิดหลักของนักเรียนสรุปความคิดหลักที่จะสกัด จากข้อมูลที่รวบรวม นักเรียนใช้ประโยชน์ในวิธีการสืบค้นต่างๆ นักเรียนสามารถเลือกวิธีการที่เหมาะสมที่สุด

ผลลัพธ์ที่คาดหวังของการเรียนการสอนทักษะในศตวรรษที่ 21 นักเรียนสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิตนักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ นักศึกษากลายเป็นคนมีประสิทธิภาพ นักเรียนใช้ข้อมูลอย่างมีความรับผิดชอบ นักเรียนมีผลบังคับใช้ในการทำวิจัย นักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้

สรุประบบสารสนเทศจะกลายเป็นสิ่งสำคัญในความคิดริเริ่มระดับโลกและคณะกำลังร่วมมือในการฝึกอบรมนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ในทุกประเทศจะต้องฝึกอบรมสถาบันฝึกอบรมครู  เช่นเดียวกับโรงเรียนห้องสมุด ครูมีการฝึกอบรมเพื่อใช้ในอนาคตและการทำงานร่วมกับนโยบายแห่งชาติและความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความจำเป็นทักษะใหม่มีความจำเป็นในการศึกษาระบบดิจิทัลวิจัยและสภาพแวดล้อมการทำงาน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศให้คำปรึกษาและติดตามการทำวิทยานิพนธ์

คำสำคัญ (Tags)#ศตวรรษที่ 21

หมายเลขบันทึก: 511392, เขียน: 09 Dec 2012 @ 09:22 (), แก้ไข: 14 Dec 2012 @ 15:10 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)