ในหน่วยนี้ นักศึกษาจะได้ทราบถึง วิธีการจัดหาระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กร วิธีการพัฒนา การทดสอบและการติดตั้งระบบ และในบทสุดท้ายจะกล่าวถึงการบริหารจัดการระบบหลังจากที่ได้ติดตั้งระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว download เอกสารประกอบการเรียน