ภาคีนี้มาแรงจริง ๆ   เรี่ยวแรงเยอะ  ทั้ง "คุณเอื้อs" (มี s แปลว่าหลายคน),   "คุณลิขิตs" และ "คุณกิจs"

         โปรดอ่านเรื่องราว KM ที่เนียนอยู่ในเนื้องานของหน่วยงานนี้ได้ที่ http://gotoknow.org/kmwayhttp://gotoknow.org/parameehttp://gotoknow.org/panothaihttp://gotoknow.org/pensirihttp://gotoknow.org/chawadee

         สคส. กำลังชวนทีมนี้จัดทำหนังสือ "เรื่องราวการจัดการความรู้ฉบับผู้ปฏิบัติ : ภาควิชาพยาธิวิทยา มอ."  (คงต้องช่วยกันคิดชื่อให้ sexy กว่านี้) ออกจำหน่าย     เป็นหนังสือที่ผู้ปฏิบัติช่วยกันเขียน   เขียนให้เห็นขั้นตอนการปฏิบัติ   เห็น "หัวใจ" ที่ซ่อนหรือฝังลึกอยู่ในพฤติกรรมและความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปฏิบัติ   และเห็นผลที่เกิดขึ้นหลากหลายมิติต่องาน  คน  และองค์กร   ซึ่ง 80% มีอยู่ในบล็อก gotoknow อยู่แล้ว

         คุณธวัชจะเป็นผู้ประสานงานฝ่าย สคส. ครับ

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.ย.49