พรุ่งนี้ไปดูการเรียนการสอนที่โรงเรียนสัตยาไสย  ที่ลพบุรี  เป็นกำไรชีวิตที่ได้มีโอกาสไป