เช้าวันที่ 21 ก.ย.49  ผมฟังวิทยุ VOA ภาคภาษาไทยจากสถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5   ได้ฟังข้อคิดเห็นของตัวแทนชาติต่าง ๆ ทำให้เกิดการเรียนรู้   ว่าเวลาเกิดเหตุการณ์ในบ้านเรา  คนในประเทศต่าง ๆ ก็จะตีความและเข้าใจเหตุการณ์นั้นตาม "แว่นใจ" (Mental Model) ของเขา   และเป็น "แว่นใจ" ที่ปรุงแต่งตามเหตุปัจจัยของเขา

         ที่ผมจำได้และประทับใจก็มีข้อคิดเห็นจากวุฒิสมาชิก  รัฐมิสซูรี่ของสหรัฐอเมริกาและของผู้แทนประเทศจีน

         คำพูดของวุฒิสมาชิกของสหรัฐอเมริกาทำให้ผมรู้สึกว่าเขามีสุ้มเสียงคล้าย ๆ ว่า  คุณต้องรีบกลับไปเป็นประชาธิปไตยนะ   ผมรู้สึกต่ออีกว่าเขามีท่าทีของประเทศที่ทำหน้าที่คุ้มครองโลกให้เป็นประชาธิปไตย

         คำพูดของผู้แทนประเทศจีนน่ารักกว่ามากในความรู้สึกของผม   เขาบอกว่าจีนไม่ยุ่งกับกิจการภายในของมิตรประเทศ   เรื่องนี้เป็นเรื่องภายในของประเทศไทย

         "แว่นใจ" สุดท้ายที่ขอนำมาเล่าคือ  ของลูกสาวคนเล็กที่ทำงานด้านการเงินอยู่ที่นิวยอร์ค   เขาโทรศัพท์มาด้วยความตื่นตระหนก  บอกว่าในวงการการเงินในสหรัฐเขาตกใจกันมาก   คล้าย ๆ ว่าจะเกิดความวุ่นวาย   มีผลต่อความปลอดภัยของคนไทยและต่อความปั่นป่วนของตลาดเงิน

วิจารณ์  พานิช
 21 ก.ย.49