เมื่อดอกไม้ออกดอกในสวน

ทุกทุกดอกออกดอกงดงามร่วมกัน

ทุกทุกดอกก็ได้ทำหน้าที่ของตน

ทุกทุกดอกก็ไม่เคยเป็นห่วงที่จะมีโอกาสเสียสละ                                 

หรือคดโกงคนอื่น

เพราะทุกทุกดอกก็มีโอกาสได้รับความงดงามอันยิ่งใหญ่                             

กว้างใหญ่ร่วมกัน

เมื่อสวนนั้นดอกไม้ออกดอกยิ่งกว้างใหญ่

 

1 9 7 4

จ่าง   แซ่ตั้ง 

จาก ภาพพจน์ที่ผ่านมา ไม่ระบุสำนักพิมพ์ / ปีที่พิมพ์ 

 


 

มอบเป็นกำลังใจ ให้ดอกไม้ ทุกทุกดอก

ใน Gotoknow.org 

 

                          จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร : gardener of Spirituality

                                       ๒๑ ก.ย. ๔๙ 

                                     บ้านที่เมืองปาย