เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เตรียมการจัดประชุมการจัดการความรู้แห่งชาติครั้งที่ ๓

BAR UKM สำหรับ 3rd National KM

 ทีมงาน UKM ได้รับจดหมายจากท่านผู้อำนวยการ สคส เนื่องจากท่านอาจารย์พิชิต(ภาพซ้ายมือ)ประธานเครือข่าย UKM ไปราชการต่างประเทศจะกลับมาในวันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๔๙ จึงขอเรียนสอบถามสมาชิกเครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย (UKM) เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาครับ

 ข้อมูลจากท่าน ศาสตราจารย์นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช(ภาพล่างซ้าย)

       ผมได้รับข่าวสรุปเตรียมการนำเสนอของ  UKM  ในงานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ  ครั้งที่ 3      ด้วยความไม่สบายใจ  และต้องขออภัยที่จำเป็นต้องส่ง  อีเมล์นี้มาทำความเข้าใจ

        งานมหกรรมจัดการความรู้แห่งชาติ   เป็นการประชุมที่เราเชิญผู้แทนหน่วยงาน/กลุ่มคน  ที่ทำ KM  ประสบความสำเร็จน่าชื่นชม  มา ลปรร.  ประสบการณ์ & ผล  การทำ KM

        ดังนั้น  เวทีของ UKM  จึงต้องสอดคล้องกับแนวของมหกรรมฯ      คือ  คัดมาเฉพาะสมาชิกที่มีผลงานเด่นจริงๆเท่านั้น      ซึ่งผมคิดว่าไม่ควรเกิน  3 มหาวิทยาลัย    หรืออย่างมากที่สุด  4  มหาวิทยาลัย    คือต้องไม่ใช่เป็นการดำเนินการแบบ  equal right    แต่เป็น selection by best practice  ตามแนว KM  ครับ        ซึ่งก็หมายความว่าไม่เป็นการเสียหน้าต่อสมาชิกแห่งอื่นแต่อย่างใด    และประเด็นที่นำเสนอ  ควรมี theme ไม่ใช่เป็นการนำเสนอที่แยกๆกันของแต่ละมหาวิทยาลัย    

ด้วยความรักและนับถือ

วิจารณ์  พานิช

 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมการจึง กราบเรียนเชิญสมาชิกเครือข่าย UKM เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย 

"เสนอแนวทางแนวทางคัดสรรตามที่ท่านอาจารย์ หมอวิจารณ์ ฝากมาครับ" หรือ หากมีข้อเสนอแนะประการใดโปรดนำเสนอครับ

JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาอ่านแล้วครับ มีความกระจ่างขึ้น
  • ยังไม่มีความเห็นและข้อเสนอแนะตอนนี้
  • รอคุณเอื้อ ก่อนครับ
  • แต่จะเก็บเอาไปต่อยอดต่อไปครับ
เขียนเมื่อ 

 Gardening เรียนท่าน BeeMan

 ขอบพระคุณครับ

 ฝากท่านรบกวนเรียนถามท่านเอื้อวิบูลย์ "จุดเด่นของ KM_NU น่าจะเป็นการบูรณาการ KM_Research_QA_CQI " นะครับ