สาธารณสุขตาก พัฒนาคนทำงาน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้

ข่าวแจกประชาสัมพันธ์งานแก่สื่อมวลชน
สาธารณสุขตาก พัฒนาคนทำงาน ด้วยกระบวนการจัดการความรู้ สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี ---------------------------------------------------------------------------------------------------------             การจัดการความรู้( Knowledge Management – KM) เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพงาน การจัดการความรู้ เป็นการสร้าง และใช้ความรู้ ณ จุดใช้งาน โดยผู้ทำงาน    นายแพทย์ปัจจุบัน  เหมหงษา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่า  ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ยึดความรู้มาเป็นอันดับ 1 โดยดึงศักยภาพของคนออกมา จุดหมายหลักของการพัฒนาจึงเน้นคนเป็นศูนย์กลางเพราะคนเป็นปัจจัยชี้ขาดความสำเร็จในการพัฒนาทุกเรื่อง  การทำงานด้านสาธารณสุขในปัจจุบัน บุคลากรต้องมีความรู้ความสามารถในหลายด้านและต้องทันสมัยกับความก้าวหน้าทางวิชาการ  รู้ทันโรค เพื่อที่จะสามารถเข้าใจถึงสาเหตุ อาการ การป้องกัน การรักษา และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยหลังเป็นโรค    นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวว่าต่อไปว่า  แม้ว่าในแต่ละปีมีจะมีการจัดอบรมให้ความรู้ใหม่แก่บุคลากรผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ก็ยังไม่เพียงพอต่อการทำงานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมายในทุกด้าน โดยเฉพาะเป้าหมาย คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี สำนักงานฯ จึงได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคนทำงาน  โดยจัดการอบรมบุคลากรด้านสาธารณสุขทุกระดับ  จำนวน 265 คน   ด้วยกระบวนการจัดการความรู้      ( Knowledge Management – KM) ซึ่ง เป็นกระบวนการ (process) ที่ดำเนินการร่วมกัน โดยผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน เพื่อสร้าง และใช้ความรู้ในการทำงาน ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดีขึ้นกว่าเดิม โดยอาศัยข้อมูล (Data) สารสนเทศ (Information) ความคิด (Knowledge) ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคล เพื่อสร้างความรู้ (Knowledge) และจะต้องมีการจัดเก็บในลักษณะนำมาใช้ได้สะดวกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  พัฒนาคน พัฒนางาน ให้มีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น และเพื่อการพัฒนา "ฐานความรู้" ของหน่วยงาน เป็นการเพิ่มพูนทุนความรู้ ซึ่งจะช่วยทำให้หน่วยงานมีศักยภาพในการฟันฝ่า ปัญหา ความยากลำบาก  ในการทำงาน    ซึ่งการอบรมจะมีขึ้นในวันที่ 21 -22 กันยายน  2549   ณ โรงแรมเวียงตาก 2 อำเภอเมือง จังหวัดตาก คาดว่าหลังสิ้นสุดการอบรม บุคลากรผู้เข้าอบรม จะสามารถนำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยพัฒนาคน พัฒนางานสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย สู่คนไทยสุขภาพดี เมืองไทยสุขภาพดี ได้อย่างต่อเนื่องต่อไป  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก กล่าวในที่สุด       CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน TakPHOKM

คำสำคัญ (Tags)#kmกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 51023, เขียน: 20 Sep 2006 @ 22:09 (), แก้ไข: 05 May 2012 @ 11:17 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เขตตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก
IP: xxx.151.232.70
เขียนเมื่อ 

อยากทราบเหตุผล ทำไมกระทรวงสาธารณสุขไม่ประกาศ เขตตำบลมหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก เป็นเขตมีโรคภัยไข้เจ็บ ในอ.แม่สอด จ.ตาก ทุกตำบลได้รับการประกาศยกเว้น ต.มหาวัน จึงเป็นเหตุทำให้ ข้าราชการปฎิบัติหน้าที่เขตตำบลมหาวัน อ.แม่สอด

จ.ตาก ไม่ได้รับค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ

IP: xxx.172.211.177
เขียนเมื่อ 

การพิจารณาความดีความชอบรพ.แม่สอด ไม่โปร่งใส เด็กใครเด็กมัน(หัวหน้าแผนก)ได้ติดต่อจนน่าเกลียดหากไม่เปลี่ยนระบบ โดนร้องเรียนแน่นอน