หลังจากจับแนวคิดการจัดการความรู้จากที่เล่าให้ฟังในบันทึกก่อน แล้ว  ตนเองก็ลองร่างตุ๊กตาโครงการ Patho Otop1  ซึ่งเป็นการบูรณาการแนวคิด KM เข้ากับโครงการพัฒนางาน  แล้วก็เอาให้อ.เสาวรัตน์ดู  เธอก็บอกว่า “พี่ไม่เข้าใจหละนะ ว่ามันเป็นการจัดการความรู้อย่างไร แต่เอาก็เอา” แล้วเราสองคนก็หาทีมงานเพิ่มอย่างที่เล่าให้ฟังในบันทึกก่อน  เราหาเอกสารอ่านเพิ่มเติมบ้าง ไม่มาก  นอกจากตนเองแล้ว ทีมงานอีกสามท่าน ก็ไม่ได้ไปอบรม KM ใดๆ   เราเปิดตัวโครงการ Patho Otop1 อย่างเป็นทางการเมื่อ มิ.ย 48 โดยไม่ได้บอกคนในภาคว่าเรากำลังทำ KM และไม่มีการอบรม KM ให้คนในภาคเลย   ตนเองประเมินว่า เทคนิคนี้ เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จสำคัญยิ่ง ที่ทำให้ KM เข้ามาให้เนียนในเนื้องานและฝังรากลงในจิตวิญญาณของคนพยาธิ

     ตนเองในฐานะหัวหน้าทีม ช่วยกำหนดทิศทางและแผนงาน  อ.จำนงค์ ช่วยกระบวนการกลุ่มบนเวทีนำเสนอ  อ.เสาวรัตน์ ช่วยบริหารโครงการ รวมทั้งให้คำแนะนำทีมนักพัฒนาต่างๆ ด้านกระบวนการพัฒนางาน  ส่วนพี่เม่ย ช่วยการดำเนินงานกลุ่มในภาพรวม รวมทั้งป็นพี่เลี้ยงให้ทีมพัฒนาหลายทีมให้ฝ่าฟันการเป็นมือใหม่ไปได้  นอกจากนี้ พี่เม่ยยังเป็นคุณลิขิตชั้นยอด ถ่ายทอดเรื่องราวของทีมที่ดูแลในบล็อก ฮีมาโตหรรษา  เมื่อพิจารณาให้ดี เรามีจตุพลังทั้ง 4 ครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็น คุณเอื้อ คุณอำนวย  คุณลิขิต และ คุณกิจ (ผู้เข้าร่วมโครงการ) ซึ่งตอนนั้น เราไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดเรื่องเหล่านี้เท่าไรเลย  แต่เราก็เรียนรู้จากที่ปฏิบัติจริงว่า การขับเคลื่อน KM ให้ได้ผลดีนั้น บทบาททั้งสี่นี้ เป็นกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญ


     ในช่วงปลายปี 48 เป็นการนำเสนอผลงานของทีมต่างๆ  เราเห็นผลงานดีๆ จากคนหน้างาน เราเห็นการพัฒนาตนเองของพวกเขา พวกเราทีมงานรู้สึกดีมากๆ และ มั่นใจในกระบวนการที่เราได้ออกแบบกันมากขึ้น เราเดินหน้าด้วยการจัดสัมมนา (ก.พ. 49) แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติของสมาชิกทีมงานต่างๆ เพื่อหวังให้เขาได้เข้าใจในแนวคิดการจัดการความรู้อย่างเป็นทางการ (เสียที)  เราโชคดีที่อาจารย์วิจารณ์ให้เกียรติมาบรรยายแนวคิด KM ในการสัมมนาครั้งนี้และเป็นผู้มอบรางวัลผลงานต่างๆ ในพวกเรา  ผลการทำ AAR ส่วนใหญ่บอกว่าได้รับประโยชน์และชอบที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     หลังจากนั้นเป็นต้นมา  ตนเองประเมินด้วยความรู้สึก  จากหลักฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่  blogger หลายคนถ่ายทอดแนวคิด และ เรื่องราวทั้งของตนเอง และ ผู้ร่วมงานผ่าน gotoknow   จากการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏให้เห็นในตัวตนของคุณกิจใน Patho Otop2  ทำให้ตนเองมั่นใจว่า คุณกิจพยาธิหลายคน ได้ซึมซับแนวคิดและกระบวนการจัดการความรู้เข้าไปในวิถีชีวิตการทำงานของเขาแล้วอย่างเป็นธรรมชาติ  ผลที่เกิดขึ้นนี้ ตนเองมั่นใจว่า เกิดจากการที่เขาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยแท้จริง