เคล็ดลับการเรียนให้ประสบความสำเร็จ


 

เรื่อง  เรียนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ?

ความสำเร็จในการเล่าเรียนเป็นบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิต  การเรียนให้ประสบความสำเร็จ จำเป็นต้องมีเคล็ดลับหรือมีหลักแห่งความสำเร็จ นักปราชญ์หรือบัณฑิตทุกคนที่ผ่านประสบการณ์ความสำเร็จ ล้วนมีสิ่งนี้ด้วยกันทั้งนั้น  เคล็ดลับความสำเร็จที่จะนำเสนอในที่นี้ ได้แก่ หลัก ๓ ป.  คือ

    ๑. ป. ปรารถนา = ปรารถนาความสำเร็จ

    ๒. ป. ปรัชญา = ปรัชญาแห่งความสำเร็จ

    ๓. ป. ประสบการณ์ = การปฏิบัติตนเพื่อความสำเร็จจนเกิดประสบการณ์

๑) คงเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะประสบความสำเร็จโดยปราศจากความปรารถนาความสำเร็จ เพราะมิเช่นนั้นคงไม่เรียกว่า “ความสำเร็จ” เพราะความสำเร็จเริ่มต้นจาก “ความหวัง” ทุกคนต้องมีหวัง ตั้งเป้าหมายไว้ เมื่อสมหวังหรือบรรลุเป้าหมายจึงเรียกว่า “สำเร็จ” เพราะฉะนั้น เคล็ดลับประการแรกของความสำเร็จจึงได้แก่ “ปรารถนาความสำเร็จ” นั่นเอง

๒) เมื่อปรารถนาความสำเร็จแล้ว จะจบสิ้นเพียงแค่คิดหวังเท่านั้นคงไม่ได้ เป้าหมายต้องได้รับการขวนขวาย ความหวังต้องได้รับการแสวงหา ความฝันต้องทำให้เป็นจริง  แต่การจะทำสิ่งใดจำเป็นต้องมีหลัก มิใช่หลักลอยหรือเลื่อนลอย หลักคิดสู่ความสำเร็จนั้นเรียกว่า ปรัชญาแห่งความสำเร็จ” ซึ่งจะเป็นหลักคิดนำไปสู่การปฏิบัติจริง ในที่นี้ขอเสนอหลักคิดสู่การปฏิบัติ ๓ ประการ ได้แก่ หลัก ก. ข. ค. ดังนี้

    ก. กฎ หมายถึง เคารพกฎกติกาของสถาบัน กฎของสังคม ไม่ทำตัวนอกแถว นอกทาง นอกระเบียบวินัยของสถาบัน รวมทั้งฝึกหัดวางกฎระเบียบชีวิตของตัวเอง เช่น ตื่นเป็นเวลา นอนเป็นเวลา รับประทานอาหารเป็นเวลา มีวินัยในการดำเนินชีวิต เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น รู้จะละเว้นสิ่งที่ควรเว้น รู้จักเลือกเฟ้นสิ่งที่ควรเลือกหา อย่างนี้เรียกว่ามี กฎ”

    ข. ขยัน หมายถึง มีความเพียรพยายาม เข้มแข็ง อดทน ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่ย่อมมีบนเส้นทางแห่งความสำเร็จเป็นเรื่องธรรมดา การก้าวเดินสู่ทางแห่งความสำเร็จนั้นไม่มีทางที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบ ย่อมมีขวากหนามกั้น มีหลุมพรางขวาง จนอาจทำให้เหนื่อยยากลำบากกายใจได้เสมอ คนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้อง ขยัน ไม่ย่อท้อ ขยันเรียน ขยันฟัง ขยันคิด ขยันถาม ขยันจดบันทึก ขยันทบทวน นักปราชญ์ทั้งหลายล้วนประสบความสำเร็จด้วยความ ขยัน”

    ค. คิด  หมายถึง คิดวิเคราะห์ ใคร่ครวญอย่างรอบคอบทุกกระบวนการ ทุกขั้นตอน ปฏิบัติตามกฎอย่างมีความคิด ขยันอย่างมีวิจารณญาณ คิดอ่านด้วยเหตุผล แยกแยะเป็น สังเคราะห์เป็น สรุปเป็น เข้าใจแก่นสารสาระของสิ่งที่เรียนรู้และสิ่งที่เกี่ยวข้อง มองทุกอย่างรอบด้าน ก่อนทำ ขณะทำและหลังทำ หากจะหวังประสบความสำเร็จต้องมีทักษะในการ คิด”

  ๓) เมื่อมีหลักปรัชญาแห่งความสำเร็จดังว่ามาแล้ว จำเป็นจะต้อง ปฏิบัติ” เพื่อให้เกิด “ประสบการณ์” การนำหลักคิดสู่การกระทำอย่างต่อเนื่อง จริงจังและจริงใจ  ประสบการณ์ที่ได้ทำอาจดีบ้าง ด้อยบ้างก็ยังดีกว่ามีหลักคิดแล้วไม่ได้ทำ เพราะเมื่อทำย่อมทำให้เกิด “ทักษะ” และ “บารมี” ซึ่งหมายถึง ความดีงามที่สั่งสมไว้ เมื่อสั่งสมบ่มเพาะเต็มที่ก็ย่อมจะออกหน่อ แตกกอ ออกดอก ออกผล นำความสำเร็จมาสู่ตน มิเท่านั้น เพราะมีประสบการณ์สั่งสมมาย่อมทำให้เกิดความชำนาญเชี่ยวชาญในความรู้ความสามารถ ซึ่งจะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนนั่นเอง

  สรุปความว่า ความสำเร็จในการเล่าเรียนจะเกิดขึ้นได้ ต้องปรารถนาความสำเร็จ จากนั้นก็ต้องตั้งหลักปรัชญาแห่งความสำเร็จไว้ คือ รักษากฎกติกาที่ดีงาม มีความขยันหมั่นเพียรและคิดใคร่ครวญเสมอ ซึ่งหลักคิดทั้งหมดนี้จะต้องนำไปสู่การสั่งสมประสบการณ์การปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง

  ตัวอย่าง นักศึกษา ก. อยากประสบความสำเร็จในการเรียน ต้องเริ่มต้นที่ปรารถนาความสำเร็จ เห็นภาพตัวเองเรียนจบ ใส่ครุยรับปริญญาพระราชทาน จากนั้นต้องตั้งหลักตัวเองให้ได้ว่า (๑) จะต้องเคารพกฎ มีวินัย แต่งตัวเรียบร้อย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น  (๒) จะต้องขยันหมั่นเพียรในการเล่าเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อ โดยเฉพาะขยันเข้าเรียน ขยันฟัง ขยันอ่าน ขยันเขียน และ(๓) ต้องหมั่นคิดใคร่ครวญ หาจุดดี จุดด้อยแล้วพยายามส่งเสริมและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอ เรียนหนักไป เรียนน้อยไป ปรับเปลี่ยนตนเองอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับเป้าหมาย คิดอย่างรอบคอบเพื่อหาคำตอบให้ตัวเองได้ก้าวเดิน รู้จักวางแผนการเรียนของตน ทำอย่างนี้ นักศึกษา ก. ย่อมมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แน่นอน
หมายเลขบันทึก: 509001เขียนเมื่อ 16 พฤศจิกายน 2012 21:46 น. ()แก้ไขเมื่อ 13 ธันวาคม 2012 10:45 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

ขอบคุณมากค่ะ ที่แบ่งปันข้อมูลดีดีให้ค่ะ

 

เจริญพรอาจารย์ อ่านง่ายและปฎิบัติง่าย อธิบายสามารถจับต้องได้เพราะมีตัวอย่างตอนท้ายด้วย ถือว่าอาจารย์รู้จักวิธีการนำเสนอที่ดีมากๆๆ เจริญพรขอบคุณมากๆๆ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท