สพฐ.ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตรวจติดตาม การดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ สพฐ.

          สพฐ.ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์ สพป./สพม.

           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบให้คณะกรรมการตรวจ ติดตามและประเมินผล การดำเนินงาน สพป./สพม.ตามกลยุทธ์ เมื่อวันที่ ๗ - ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต ๑  เข้ารับการประเมินเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา โดยมีท่านธเนศ  ขำเกิด ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ  เป็นหัวหน้าคณะ และเป็นประธานในการตรวจติดตามครั้งนี้ ร่วมด้วย นางนิรมล  โพธะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ และน.ส.ศราวดี โพธิ์สุข นักวิชาการชำนาญการ จาก สตผ.

                                   

              


                คุณนิรมล  โพธะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ท่านธเนศ  ขำเกิด และคุณศราวดี โพธิ์สุข  


            

            นายบุญชู  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส.๑ รักษาราชการแทนผอ.สพป.มส.๑ ประธานรับการตรวจติดตาม ฯ 

                       


             

  


              ท่านธเนศ ขำเกิด ให้ผู้รับผิดชอบเล่าเรื่องราว กระบวนการที่ทำให้งานประสบผลสำเร็จ ทำไมถึงประเมินตนเองระดับ ๓ / ระดับ ๔ 

             


          


     กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศก์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ    รับผิดชอบกลยุทธ์ที่ ๕                         กลยุทธ์ที่ ๔  การพัฒนาครูด้วยระบบ UTQ Online  กลุ่มบริหารงานบุคคลรับผิดชอบเช่นกัน                    ผู้รับผิดชอบแต่ละกลยุทธ์   พร้อมนำเสนอข้อมูลเต็มที่


            


      ก่อนที่จะรับการตรวจติดตามฯ สพป.มส. ๑ ได้มีการ AAR โครงการที่ได้ดำเนินการในปี ๒๕๕๕ และ BAR เตรียมการรับตรวจติดตามและประเมิน เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยมีนายสุรพันธ์  สืบฟัก รักษาราชการแทน ผอ.สพป.มส.๑ เป็นประธาน


                                             ศึกษานิเทศก์ เตรียมนำเสนอกลยุทธ์ที่ ๓ 


      คุณเรืองเดช  สุขโอรส และคุณปวีย์ธิดา ผู้รับผิดชอบโครงการ ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย


                             ศึกษานิเทศก์นำเสนอกลยุทธ์ที่ ๓                           กลยุทธ์ที่ ๕.๕. กลุ่มบริหารงานบุคคล

 


                                 หน่วยตรวจสอบภายใน AAR โครงการที่รับผิดชอบ

 


                   กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินฯ

 


              นายบุญชู  จันทร์ดำ รองผอ.สพป.มส.๑ เป็นประธานดำเนินการวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕

            กลุ่มการจัดการศุกษาเอกชน กลุ่มบริหารงานการเงิน กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและกลุ่มอำนวยการเตรียมนำเสนอข้อมูลแลกเปลี่ยน

 

  รูปแบบการนำเสนอ มีทั้งการแลกเปลี่ยน ซักถาม นำเสนอ Powerpint  และเอกสาร 

 
 

          

                          กลุ่มบริหารงานบุคคล และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา


                                 กลุ่มอำนวยการนำเสนอข้อมูล

 


                        

               จากการที่ได้มีการ AAR และ  BAR ทำให้การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นไป ด้วยความเรียบร้อย


                        

                     
                             


                       ท่านธเนศ  ขำเกิด ประธานคณะกรรมการฯ และท่านยังเป็น กัลยาณมิตรจาก G2K  ท่านได้นำเครื่องมือการจัดการความรู้ มาแลกเปลี่ยน    เล่าเรื่องความสำเร็จ  แนะนำการดำเนินงาน การนำเสนอ หลายอย่าง ซึ่งชาวสพป.มส. ๑ ขอน้อมรับและนำไปปรับปรุง แก้ไข จุดที่ควรพัฒนาต่อไปค่ะ 

                      ******************************************
                    

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาบุคลากร

คำสำคัญ (Tags)#แลกเปลี่ยนเรียนรู้#กลยุทธ์ สพฐ.#กรรมการตรวจติดตามและประเมิน#กระบวนการ เครื่องมือ K.M.

หมายเลขบันทึก: 508414, เขียน: 12 Nov 2012 @ 03:30 (), แก้ไข: 13 Dec 2012 @ 12:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 6, ความเห็น: 8, อ่าน: คลิก


ความเห็น (8)

ยินดีด้วยค่ะที่การตรวจติดตามการประเมินผลผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาต่อไป..ขอให้กำลังใจค่ะ..

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีค่ะท่านนงนาท
 • ขอบคุณที่มามอบกำลังใจค่ะ
 • วันนี้ dead line . ในการส่งเอกสารเพิ่มเติมค่ะ
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า

ตี้ไหนตี้มีความร่วมมือร่วมใจ๋จากคนทำงาน

งานตี้ออกมาย่อมดีและประสบผลสำเร็จเนาะเจ้า

ยินดีและชื่นชมตวยเน้อ....

เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า

ตี้ทำงานตี้ไหนตี้ร่วมมือร่วมใจ๋กัน

ผลงานตี้ออกมาย่อมดีและประสบผลสำเร็จเนาะเจ้า

ยินดีและชื่นชมตวยเน้อ....

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊า kruqui
 • ยิ้นดีจ๊าดนักเจ๊าสำหรับดอกไม้กำลังใจ๋
 • สพป.มส.๑ เป๋นเขตเล็กๆ อยู่ไก๋บ้านไก๋เมือง
 • มีอะหยังก็เลยรวมพลังจ้วยกั๋นเต๋มตี้เจ๊า
เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊า kruqui
 • ยินดีจ๊าดนักสำหรับดอกไม้กำลังใจ๋
 • สพป.มส.เขต ๑ เป๋นเขตเล็กๆ อยู่ไก๋บ้านไก๋เมือง
 • บ่อยากหื้อกรรมก๋านผิดหวัง ก่อเลยต้องรวมพลังจ้วยกั๋นเจ๊า
เขียนเมื่อ 

สวัสดีเจ้า

  อิดก่อเจ้า  ถ้าทุกคนทำงานเป็นปัจจุบัน การตรวตติดตามและประเมินผล ก็ผ่านฉลุย

โล่งอกไปแถมกำเนาะ ครูเอื้องแซะยังบ่เออรี่ หรือเกษียณอายุเตื้อ แสดงว่ายังอยู่แถมหลายปีก้า เจ้า สู้ๆๆ เน้อเจ้า

เขียนเมื่อ 
 • สวัสดีเจ๊า KRUDALA
 • ยังยะก๋านม่วนอยู่เจ๊าถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก่อบ่เครียด
 • แก้ปัญหาไปเป๋นเตื้อๆ
 • จะเกษียณกันยายน ปี๋นี้แหละเจ๊า
 • ยินดีแต้ตี้แวะมาหื้อกำลังใจ๋