อากาศกำลังดี

ลมเย็นสบาย

ฟ้าใสสะอาด

แต่ใจกำลังขุ่น

ฟ้าแต่ละวัน

สีไม่เคยซ้ำ

เมฆไม่ใช่ของเดิม

แต่ใจกลับยึดมั่นถือมั่น

น้ำไหลทุกวัน

ไม่ใช่น้ำหยดเดิม

ไหลเรื่อยไม่นิ่ง

แต่ใจกลับมีตะกอนทับถม

อารมณ์กวัดแกว่ง

ไม่มีองศา

ไม่มีหลักยึด

แต่กลับอยากให้คนอื่นทำตาม

บันทึกสำหรับเตือนตน...บนวิถีของความเป็นไป