วันนี้ทีม R2R โรงพยาบาลมีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

จากการไปร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนนักปฏิบัติ R2R วันที่ 1-2 กันยายน 2549 ณ โรงแรมหลุยส์แทเวิร์นที่ผ่านมา วันนี้เรา...หมายถึงทีมที่ไปร่วม เริ่มตั้งแต่ผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นพ.พิสิฐ  อังศุวัชรากร) พี่อื๋อ(คุณเพ็ญประกาย  สร้อยคำ) พี่ตุ๊ก(คุณเดือนเพ็ญ  สิงหนาถ) พี่แอ๋วและดิฉันได้วันดี ฤกษ์ดียามดีที่เราพร้อมที่จะนำเรื่องเล่ามาเล่าสู่กันฟังกับท่านอื่นๆ ในโรงพยาบาล...

   

ท่านที่มาเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้มีทั้งทีม R2R ของโรงพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้ากลุ่มงานสูติกรรม ท่าน นพ.ณรงค์วิทย์  ตริสกุล ที่เราทาบทามท่านมาร่วมเป็นเสมือนหัวหน้าทีมของ CoP R2R รพ.ยโสธร...หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าหอผู้ป่วย และผู้ที่สนใจทั่วไป...

งานนี้เราเริ่มอย่างไม่เป็นทางการมากนัก...ท่านผู้อำนวยการท่านเริ่มการประชุมเอง เล่าเรื่องและประสบการณ์ที่ท่านได้ไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่ทุกคนที่อยู่ในห้องประชุมฟัง อย่างอารมณ์ดีและมีอารมณ์ขัน ท่านก็ยังเน้นว่าไม่อยากให้เน้นการเป็นโครงสร้างมากนัก...ท่านอยากให้เนียนเนื้อเข้าไปในชีวิตทำงาน...และท่านก็เล่ามุมมองที่ไปได้เรื่องราวการที่องค์กรให้ฟัง และมองว่าอยากให้ รพ.ยโสธร เดินไปตามวิถีตน และที่สำคัญท่านเน้นการเกิดความสุขจากการทำด้วย "ใจ"...ใจที่อยากจะทำอย่างแท้จริง

   

จากนั้นพี่ตุ๊กก็แนะนำ...และบอกข่าวดีแก่พวกเราว่าได้ไปทาบทาม คุณหมอณรงค์วิทย์ มาร่วมทีมเป็นคุณเอื้อแกนนำรองจากท่านผู้อำนวยการ...เพื่อที่ว่าเราจะขยายเครือข่ายที่กว้างออกไป..ในกลุ่มอื่นๆ และเป็นที่ปรึกษาทางด้านวิชาการแก่เราด้วย...เป็นที่ถูกใจและยินดียิ่งของทีม มีทั้งเสียงหัวเราะ และเสียงปรบมือเฮฮา...เป็นที่ถูกใจ...แสดงให้เห็นว่าเราได้ "ใจ"...มาอย่างเต็มที่ยิ่ง...จากนั้นพี่ตุ๊กก็เล่าประสบการณ์ในมุมมองของตนเองให้ฟัง ตามด้วยพี่แอ๋ว...และพี่อื่อ...

   

จากนั้นเราให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ได้ทำ AAR ...
เราค่อนข้างได้รับเสียงตอบรับในภาพรวมอย่างดียิ่ง...แม่กอบ(คุณอุไร  วิรุฬบุตร) หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมและหัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช...เปิดไฟเขียวอย่างเต็มที่พร้อมที่จะพาทีมเวชกรรมมาร่วมทำ R2R ด้วย .. จากนั้นท่านอื่นๆ มองว่าการที่ได้มาร่วมด้วยนั้นเป็นสิ่งที่เกินคาดหมาย ไม่คิดว่าทีม R2R จะเดินมาได้จนถึงขนาดนี้ และมีข้อสังเกตว่าน้องๆ ที่อยู่ในทีม...ต่างมีไฟและมีความสุขจากการเข้าร่วม...สิ่งที่ยังไม่ได้ตามคาดหวังนั้นส่วนใหญ่จะไม่มี...และที่ว่าจะไปทำอะไรต่อนั่นก็ว่าจะสนับสนุนและไปขยายผลการทำ R2R ในหน่วยงานย่อยของตัวเอง...