คนเรา ดีกว่าสัตว์  ก็ตรงที่ สามารถฟังใจตนเองได้

 

หลายคนเกิดมา ฟัง "ใจ" ตนเองไม่เป็น

 

ลองปิดตา แล้ว เงี่ยหูฟัง  

หลายคนบอกได้ยินเสียง แอร์ดัง รถดัง เพื่อนเดิน ฯลฯ   แต่ ที่ดังกว่า คือ หัวใจของตนเองเต้น  ลมหายใจวิ่งเข้าออกรูจมูกกลับไม่ได้ยิน

 

ใจ  ไม่ใช่หัวใจนะครับ

ใจ เป็นนามธรรม    เป็นอะไรที่เราต้องหัด ฝึกฝนจึงจะหามันเจอ และ เมื่อเจอแล้ว   ก็หัดควบคุมมัน

คนที่มีสติดีแล้ว  จะเห็นตั้งแต่ ความคิดเข้ามาปรุงแต่งจิต

คนมีสติปานกลาง จะเห็นความคิดที่จิตปรุงแต่งไปแล้ว เพราะ ดูความคิดที่เข้ามาก่อตัวกับจิตไม่ทันตั้งแต่แรก

สัตว์ต่างๆ  ไม่มีสติ   มีแต่คน ที่เป็นสัตว์ประเสริฐ จึงจะฝึกสติได้