เพลงรักกันวันนี้ดีกว่า

              ศรัณย่า    ส่งเสริมสวัสดิ์   ขับร้อง

                                    

                                                                     

            heart  รักกันวันนี้ดีกว่า       เผื่อว่าพรุ่งนี้มีอันเป็นไป

    แม้เธอและฉันนั้นต้องพลันสิ้นใจ  ฉันจะหวังใครให้เป็นที่รักยิ่ง

    รักกันวันนี้ดีกว่า                 เผื่อว่าพรุ่งนี้มีใครมาชิง

    ฉันอาจพลาดแพ้                เหลือแค่คืนทุกสิ่ง

    แล้วจะหมายอิง                  แอบอ้อนวอนรักใคร

           (ซ้ำ)พรุ่งนี้ไม่มีอะไรแน่นอน

                                แปรผันยอกย้อนลวงหลอนเปลี่ยนใจ

    เผื่อว่าพรุ่งนี้โลกแตกสลายไป   วันนี้เล่าใครจะอยู่คู่ฉัน

    รักกันวันนี้ดีกว่า                   เผื่อว่าพรุ่งนี้จำใจไกลกัน

    ฉันอาจสิ้นหวัง                   เหมือนดังสิ้นชีวัน

     เหลือแต่เพ้อฝัน                สุดกลั้นใจหมองตรม  heart

                                       

                                       smileyheart

    วันนี้ขอเชิญมาฟังเพลง เพราะ ๆ ซึ้งๆ กันค่ะ  

         Happy  Ba     Happy  8    ทุกๆท่าน