ในสัปดาห์นี้มีจิตแห่งการเขียน  " ลิขิตจิต "  โดยมีความตั้งใจเขียนบทความเก็บไว้ในบล็อกแห่งหนึ่ง  ซึ่งสามารถลิงค์กันได้

บทความที่เขียนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ  เนื่องจากอาจารย์ได้กำหนด  setting  ต่างกัน  จึงมีบทความที่เป็นแบบหลากหลาย  จะน่าอ่านหรือเปล่า  ก็เรียนเชิญทุกท่านอ่านนะคะ

สำหรับบันทึกนี้เป็นเรื่อง  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  อาจจะยังไม่ครบถ้วนของคุณสมบัติบทความ  แต่เป็นการเริ่มต้น  ขอได้ชี้แนะให้แก่ผู้เขียนที่ต้องการจะเก่งในเรื่องการเขียน

ส่วนเรื่องการติหรือชม  ก็แล้วแต่ดุลยพินิจของท่านผู้อ่าน

อ่านได้ที่นี่ค่ะ