มาอีกแล้วครับ .. กลัวหาย ก็บันทึกต่อท้ายที่ไปวางไว้ที่ต่างๆนั่นแหละ คราวนี้ เกิดจากท่าน อ.หมอวิจารณ์ ถามหาในบันทึกเรื่อง ชีวิตที่พอเพียง : 108. วิชาสร้างความสุข ของท่าน ว่าใครมีอะไรให้ช่วยกันต่อยอด  ผมนึกได้ว่าเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสุขโดยอ้อมบ้าง โดยตรงบ้าง น่าจะสัก 2-3 บันทึก ค้นย้อนไปนับได้ ครึ่งโหลพอดี รวมเป็น Collection ได้ดังนี้ครับ .. ขอมาวางที่นี่อีกรอบ

     ผมเขียนบันทึกเรื่องทำนองนี้ไว้บ้างเหมือนกันครับ ได้แก่ :-