ชื่อไพเราะเพราะวรรณคดี

วรรณคดีเป็นผลผลิตที่สุดยอดของการใช้ภาษา

              ชื่อไพเราะเพราะวรรณคดี

             ประเทศที่เจริญแล้วเห็นความสำคัญของวรรณคดีทั้งนี้เพราะวรรณคดีเป็นเครื่องชี้บอกถึงความเจริญทางอารยะธรรม ทางสังคม วรรณคดีเป็นผลิตผลที่สุดยอดในการใช้ภาษา วรรณคดีสามารถรวบรวมความเคลื่อนไหวของสังคม สะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงด้าน ความเป็นอยู่  ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และแนวคิดของสังคมในแต่ละยุคสมัย  รวมทั้งรวบรวมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในช่วงเวลาของการจารึกวรรณคดีนั้นๆ       เหตุผลที่“ตาสว่าง” ให้ความสำคัญต่อเรียนการสอนวรรณคดีมาก เมื่อประเมินโรงเรียนในฝันก็เพราะความสำคัญของวรรณคดีที่กล่าวข้างต้น การสอนให้รักษ์ ซาบซึ้ง รักหวงแหน ถ่ายทอดต่ออย่างมีความหมาย ทางวัฒนธรรม รักความเป็นไทยเป็นหน้าที่ของครู ของโรงเรียน บันทึกหน้านี้ชี้ชวนไปหาหญิงไทยที่มีชื่อตาม นางในวรรณคดี ขอชื่นชมที่คุณพ่อคุณแม่ หรือท่านผู้ที่หญิงไทยเหล่านั้นเคารพนับถือ ซึ่งท่านเล่านั้นมีส่วนช่วยในการรักษ์วรรณคดีไทยเป็นอย่างมาก และบันทึกหน้านี้จะสะท้อนความคิดถึงนางในวรรณคดีที่มีความหมายในอีกรูปแบบหนึ่ง จากการมองชื่อหญิงไทยที่ไพเราะจากนางในวรรณคดี เชิญแลกเปลี่ยนนะคะ เพราะเรา-ท่านเท่านั้นที่จะแสดงความรักและหวงแหนความเป็นไทยของเรา ต่อการรักวรรณคดีไทย เชิญ ท่านที่เข้ามาอ่าน ร่วมชวนมองนางในวรรณคดีไทยนะคะ เรียงลำดับตามที่เป็นที่นิยมค่ะ       

รจนา  นางเอกในวรรณคดีเรื่องสังข์ทอง มาจากปัญญาชาดกชื่อสุวรรณสังข์ชาดก นางเป็นน้องนุชสุดท้องในบรรดาธิดาทั้ง 7 ของท้าวสามนต์และมางมณฑา บทละครนอก เรื่องสังข์ทองเป็นพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย           

                                                                                                                                 บุษบา นางเอกในวรรณคดีเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนางเป็นพระธิดาของท้าวดาหากับปะไหมสุหรี (ตำแหน่งมเหสีเอก) เป็นหนึ่งในนางเอกที่มีกลิ่นกายหอม นางเป็นวงษ์เทวัญเช่นเดียวกับอิเหนา วรรณคดีเรื่องนี้สนุกมาก ยุคปัจจุบันละครไทยเลียนแบบเยอะ เนื้อหาละครประเภทพระเอก นางเอกหมั้นกันตั้งแต่เล็กๆ พ่อแม่ให้หมั้นกันทั้งๆที่ไม่เคยเห็นหน้ากัน ไม่รักกันมาก่อน ออกจะเกลียดกัน พอเจอกันจริงก็รักกันทันที แก้ปัญหากันแทบตาย(สนุก น่าติตาม)ตัวรองชื่อ จินตะหราคนรักเก่าพระเอก  ท่านที่ชื่อที่จินตะหราไม่ต้องน้อยใจ นะคะ เพราะพระเอกรักจินตะหรามาก ไม่ใช่ตัวร้าย แม้ไม่ได้เป็นวงษ์เทวัญแต่ก็สวยงามเช่นกัน อิเหนาเห็นก็หลงรักพาลไม่กลับบ้านเมือง นางอาภัพรักชื่อเต็มคือ     จินตะหราวาดี สมัย “ตาสว่าง” เป็นเด็กติดวรรณคดีเรื่องนี้มากร้อนถึงแม่ต้องหาฉบับเต็มไว้ให้อ่าน เป็นนักอ่าน และนักเล่าประจำครอบครัว(เป็นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย )  สการะวาตี เป็นอีกนางจากเรื่องอิเหนา นางมีโฉมงามเป็นหนึ่งในมเหสี อิเหนาเช่นเดียวกับมาหยาลักษมีทั้งสองจงรักภักดีกับจินตะหราได้รับแต่งตั้งให้เป็นมเดหวีฝ่ายซ้ายขวาของอิเหนา เรื่องนี้มเหสีทั้ง4 องค์ของอิเหนาสามัคคีกันดี มีปะไหมสุหรี 2 องค์คือจินตะหราและบุษบา

  

                                                                                                                                                                               ศกุนตลา ชื่อนี้ไพเราะมากมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อนี้เธอสวยมาก("ตาสว่าง"เป็นเด็กอยากชื่อนี้จังแต่ทุกคนบอกว่าชื่อชัดเจนดีแล้ว ไม่งั้นชื่อ ศกุนตลาจะเสียหาย ) ศกุนตลาเป็นนางในวรรณคดีที่เป็นเรื่องย่อยหรือเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งในมหากาพย์มหาภารตะ ศกุนตลาเติบโตในป่าใกล้อาศรมฤาษี นางมีความงดงามมาก ท้าวทุษยันต์กษัตริย์แห่งหัสดินปรุระมาพบก็หลงรัก…เรื่องราวของความรักที่พลัดพราก กว่าจะพบกันและจบลงด้วยดีก็เต็มไปด้วยปัญหาอุปสรรคมากมาย หาอ่านได้จากบทละครเรื่องศกุนตลาพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว                                                                                                                                                                       วาสิฏฐีเป็นนางจากวรรณคดีอิงปรัชญาพุทธศาสนา เรื่องกามนิต วาสิฎฐีเป็นเรื่องของความรักที่ไม่สมหวัง ความลึกซึ้งในปรัชญาของศาสนา นางเป็นสามัญชน มีความเก่งในการเดาะคลีพอๆกับความงาม เรื่องราวของความรักยาวนานมากมีทั้งภาคสวรรค์ ภาคบนดิน ในเรื่องนี้มีอีกชื่อที่เป็นที่นิยมคือ นางเมทินี เป็นลูกพี่ลูกน้องกับวาสิฎฐีเป็นแม่สื่อให้วาสิฏฐีกับกามิตและเป็นคู่รักของโสมทัต เพื่อนรักของกามนิต วรรณคดีเรื่องนี้ได้รับการยกย่องเป็นสุดยอดของบทประพันธ์ร้อยแก้วที่มีความไพเราะโดยสุดยอดบรมครูด้านอักษรศาสตร์ เสถียรโกเศรษฐและนาคะปทีป 

ทมยันตี(ทะมะยันตี)นางในวรรณคดีเรื่องพระนลคำฉันท์ พระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (พระนลคำหลวง) และพระนิพนธ์ของกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระนลคำฉันท์) ทมยันตี นางผู้ซึ่งมีความงามที่ทรมานชาย (ความหมายของทมยันตี )พระนลและพระนางทมยันตีเป็นคู่ที่เหมาะสมด้วยทรงมีพระสิริโฉมทั้ง2พระองค์ เรื่องราวของความรัก มีความพลัดพรากเข้ามาแทรก มีบทที่ไพเราะมาก ที่พระนางตามหาพระนลเจอใครก็ถามหา ..น่าสงสารมาก   

 พิมพิลาไล หลายคนจะชื่อพิม คงเป็นเพราะกลัวคนจะเรียกว่าวันทอง สองใจฟังไม่ค่อยดี แต่จริงน่าเห็นใจมากมาก นางวรรณคดีเรื่องขุนช่างขุนแผน สาวสุพรรณบุรีที่มีความงามประทับใจขุนแผนนายทหารหนุ่มรูปงามผู้มีชื่อเสียงด้านความเจ้าชู้พอๆกับความเก่งกาจ วรรณคดีเรื่องนี้เป็นเรื่องราวความรักของชาวบ้านสนุกสนานมาก ทุกวันนี้เมื่อพูดถึงวรรณคดีในดวงใจ คนไทยจะตอบได้ทันที่ว่าขุนช้างขุนแผน มีหลายตอนที่ทุกคนจำแม่นเพราะความไพเราะด้วยบทเสภาคือตอนกำเนิดพลายงาม โดยกวีเอกของโลกคือท่านสุนทรภู่ ขุนช้างขุนแผนความไพเราะของชื่อตัวละครที่นำมาเป็นชื่อหญิงสาวยุคปัจจุบันมีมากมายเป็นต้นว่า แก้วกิริยา เป็นแบบฉบับของหญิงไทยที่เป็นช้างเท้าหลัง มีแนววคิดว่าสามีถูกต้องที่สุด เป็นภรรยาที่อยู่กับขุนแผนนานที่สุด เมื่อขุนแผนได้เป็นพระสุรินทฤาชัย แก้วกริยาได้เป็นท่านผู้หญิงแก้วกิริยา เป็นแม่พลายชุมพล สายทอง  นางเป็นพี่เลี้ยงพิมเป็นแม่สื่อให้ขุนแผนได้รักกับนางพิมและเป็นหนึ่งในภรรยาขุนแผน  ศรีมาลา สร้อยฟ้า ทั้งสองนางเป็นภรรยาของพระไว(ลูกชายขุนแผน) นางศรีมาลา เป็นคนที่พระไว รัก นางสร้อยฟ้า เป็นสาวเชียงใหม่พระไว ไม่ได้รักแต่ได้รับพระราชทานมา  ท่านผู้อ่านตอนนี้จะได้รู้เรื่องการละเลงขนมเบื้องแข่งกัน การทำเสน่ห์ ความริษยาของสร้อยฟ้า จบด้วยการลุยไฟ บัวคลีหนึ่งในภรรยาขุนแผน เรื่องราวเต็มไปด้วยความรักที่ต้องเลือกระหว่างพ่อ เงิน สามี ในที่สุดก็ตายถูกผ่าท้องเอาลูกมาทำกุมารทอง           อมิตตดา ชื่อนี้ไพเราะนะคะเป็นนางในวรรณคดีเรื่องมหาเวสลันดรชาดก เป็นนางพราหมณีที่มีความงามทั้งภายนอกและภายในพ่อนางยกให้ชูชกนางก็ไม่ว่ายอมปรนนิบัติชูชก เป็นอย่างดี  ด้วยสาเหตุหลายประการนางอยู่ กับชูชกไม่ได้ เมื่อชูชกตายมีสมบัติมากนางก็ไม่มารับมรดก ท้ายที่สุดนางมีพราหมรูปงามหมุ่มมาติดพันนางจึงไปกับพราหมหมุ่มนั้น

          สุวรรณมาลีนางวรรณคดีพระอภัยมณี โดยกวีเอกสุนทรภู่ นางเป็นหญิงเก่งไม่แพ้ชายเป็นหนึ่งมเหสีพระอภัยมณี ความรักของนางกับพระอภัยมณีมีสินสมุทรเป็นสื่อรัก  “แม่สุวรรณมาลีสวยขนาดนี้มีชายใดจะไม่รับเป็นเมียบ้าง ถ้าพ่อไม่รับจงเอาไม้เรียวมาตีลูกให้ตาย” เช่นเดียวกันชื่อตัวละครจากวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณีมีความไพเราะที่กลายเป็นชื่อหญิงสาวมากมายที่เดียว เป็นต้นว่า อรุณรัศมีพระธิดาของศรีสุวรรณและนางเกษรา (นี่ก็ไพเราะมีผู้นำไปตั้งชื่อ) นางมีความเก่งพอๆกับความขี้หึงและแสนงอนมาก จริงๆรักสินสมุททรกว่าสินสมุทรจะได้นางต้องทุกข์ทรมาน สุดท้ายก็ต้องเจ้าชู้ยักษ์ ในช่วงนี้มีหญิงที่เข้ามาเกี่ยวข้องเช่น นางยุพาผกา  หนึ่งในขวัญใจสินสมุทร ส่วนนางเสาวคนธ์ ที่เป็นที่รักของสุดสาคร นางเสาวคนธ์ไม่ใช่ผู้หญิงเรียบร้อยเก่งเหมือนชายขี้หึงไม่เบาต่อสู้แย่งชิงสุดสาครกับนางสุลาลีวันแต่ด้วยความเก่งและความรักก็ได้ครองรักกับสินสมุทร นางสุลาลีวันเป็นคนฉลาดมีฝีมือในการรบ นางเป็นเมียคนหนึ่งของสินสมุทรและมีลูกแม้จะต่อสู้กันกับนางเสาวคนธ์สุดท้ายก็ญาติกันได้(มีต่อค่ะ)       

            ท่านที่สนใจจะให้ค้นชื่อนางวรรณคดีคนใดบอกนะคะ

             (ข้อมูลอ้างอิง นานานุกรมนางในวรรณคดีโดยธาดาพร)

               

  

                                                         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ^ตาสว่าง^ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

 

บุษบา...วาสิฏฐี .... ชื่อเพราะๆๆทั้งนั้นเลยนะคะ

 

 

 

 

ดีใจจังที่หมอเปิ้ลเข้ามาชม ขอบคุณหมอและทุกท่านที่เข้ามชม ค้นหาต่อนะคะ

เขียนเมื่อ 

"จันทวดี" ฟังไม่คุ้นหูค่ะ ในหนังสือนางในวรรณคดีของผู้เขียนที่่ใช้นามปากกา "มาลัย" ได้กล่าวถึงชื่อนี้ว่า เป็นชื่อของ นางเงือกที่ร่วมแบกพระอภัยมณีข้ามน้ำข้ามสมุทรไปเกาะแก้วพิสดาร “จันทวดี” ชื่อนี้ถูกเอ่ยถึงเมื่ออ่านล่วงเลยไปใกล้จบ นางเงือกได้บำเพ็ญเพียรจนพระอินทร์เห็นใจเสด็จมาตัดหางให้ นางเลยได้เป็นมนุษย์ สุดสาครมารับแม่ไปอยู่ในเมืองด้วย พระอภัยมณีจึงแต่งตั้งเธอเป็น“พระนางจันทวดีพันปีหลวง” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ กว่าจะได้รู้ชื่อก็ปลายเรื่อง หนูเองก่อนนี้เมื่อสอนเด็กก็ไม่เคยได้พูดถึงชื่อนี้ให้เด็กฟัง เรียกแต่นางเงือกเรื่อยไป ต่อเมื่ออ่านคอลัมน์นี้ของท่านก็จึงลองค้นชื่อนางในวรรณคดีดูบ้าง หากนำชื่อตัวพระมาเขียนเรื่องทำนองเดียวกันนี้ หลายๆ ชื่อคงชวนขำมากกว่าไพเราะในยุคนี้นะคะ เป็นต้นว่า อภัยมณี ศรีสุวรรณ จันทโครพ อุณรุท สุธน แสนปม ชมพลา อิเหนา ฯลฯ เรื่องชื่อพระ-นางในวรรณคดียังทำกิจกรรมสนุกๆ กับเด็กได้หลายอย่างด้วย ขอบคุณจริงๆ ค่ะ ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเขียน (ด้วยรักและเคารพ - พรสวรรค์ )

อ.กีรติ คะขอบคุณและ ดีใจจังเลยมีคนแลกเปลี่ยน ทำให้มีความรู้เพิ่ม มีกำลังใจพรุ่งนี้จะเขียนต่อ มีอีหลายชื่อเช่นอุษา อุมา ฯลฯ นี่เรียกว่าโครงงานได้เลย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะสำหรับความรู้นางในวรรณคดี แรกๆที่สอนภาษาไทยก็ไม่ได้ชอบแต่พอได้เรียนรู้ความงาม ความไพเราะแถมยังเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยทำให้รักและชอบอยากพัฒนาให้เด็กไทยได้เห็นคุณค่า ความงามของภาษาไทยที่สามารถอวดโลกได้ไม่อายใคร

คำสำคัญ (Tags)

#นางในวรรณคดี

หมายเลขบันทึก

505356

เขียน

12 Oct 2012 @ 15:07
()

แก้ไข

31 Oct 2012 @ 21:51
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน
ดอกไม้: 3, ความเห็น: 5, อ่าน: คลิก