ฝันดีที่สุดในชีวิต

หลังเกษียณ ทุกท่านได้ออกมาสร้างศูนย์เรียนรู้ สร้างชีวิตของตนเองใหม่ อย่างเป็นจริงในสังคม ตามสาขาที่ตัวเองเคยศึกษา เคยสอนมา

เมื่อคืนผมฝันยาวมาก และถือว่าเป็นฝันดีที่สุดในชีวิตของผมเลยครับ

โดยฝันไปว่า.......

อาจารย์มหาวิทยาลัยทุกท่านที่ผมรู้จัก หลังจากพัฒนาชีวิต และความรู้มาอย่างเต็มเปี่ยมแล้ว

หลังเกษียณ ทุกท่านได้ออกมาสร้างศูนย์เรียนรู้ สร้างชีวิตของตนเองใหม่ อย่างเป็นจริงในสังคม ตามสาขาที่ตัวเองเคยศึกษา เคยสอนมา

ทั้ง

 • เพื่อชีวิตของตนเอง
 • เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
 • โดยเฉพาะในสาขาเกษตร ก็คือการพัฒนาระบบเกษตรยั่งยืน

อย่างที่ตัวเองเคยทำวิจัย และเคยสอนกันมาทั่วหน้า

ในฝันนะครับ มีคนมาเรียนรู้ดูงานมากมาย

 • เป็นศูนย์เรียนรู้ดูงาน
 • เป็นศูนย์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • เป็นศูนย์การวิจัย
 • มีทั้งการผลิตเพื่อยังชีพ เหลือขาย เข้าสู่ระบบตลาด
 • ใช้ระบบธรรมชาติล้วนๆ ไม่มีการทำลาย ไม่มีการใช้สารพิษ
 • เป็นระบบเกษตรยั่งยืน สังคมแห่งการเรียนรู้ และชุมชนแห่งการเรียนรู้จริงๆ
 • และหลายท่าน มีลูกหลานที่เตรียมตัวกลับมาสานต่อ หลังการออกจากงานประจำที่ตัวเองเคยทำในเมือง ในโรงงาน

เป็นการสร้างความรู้ที่ถูกต้อง ชี้นำและสนับสนุนการพัฒนาของสังคม

และเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาอย่างเป็นจริง

 • คนสอนวิชาพืชก็มาทำพืช
 • คนสอนวิชาสัตว์ก็มาเลี้ยงสัตว์
 • คนสอนทางสังคมก็มาสร้างสังคม
 • คนสอนเศรษฐศาสตร์ก็มาสร้างระบบเศรษฐกิจ
 • ทั้งของตัวเองและชุมชน
 • ตามความชำนาญตามสาขาความรู้ของตนเอง

ก่อนนอน ผมไม่ได้คิดอะไรประหลาดๆ แบบนี้เลย
แล้วความฝันเกิดมาได้ยังไง
ประหลาดใจจริงๆ

พอตื่นมาเลยรีบนำมาเล่าให้ทุกท่านฟังนี่แหละครับ

หวังว่าไม่เพ้อเจ้อ ไม่ไร้สาระเกินไปนะครับ

ใครก็ได้ ช่วยทำนายฝันให้ที่ครับ

ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความรู้เพื่อชีวิตความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

อยากให้ฝันเป็นจริงนะคะ

เขียนเมื่อ 

เป็นฝันทีี่่สวยงามมาก ๆ เลยค่ะ

ต้องหาคนที่ฝันตรงกันมาคุยกันครับ อาจจะค่อยๆเป็นจริงก็ได้ครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ฝันนั้นจะเป็นจริงได้ หากมีคนฝันเหมือนๆกันและพร้อมๆกันในช่วงจังหวะ

ที่เหมาะสมและตรงกัน

 

คงประมาณนั้นครับ กำลังคิดจะทำอยู่ครับ

เขียนเมื่อ 

1) Call it a Thailand's Golden Age Institute for Learning and Realization. 2) Open age for membership but free life-membership for retirees (donation is welcome). 3) A General Meeting to outline and budget "direction and major projects". 4) Taskforces can set up work centres/workshops anywhere at any time to fit their work. 5) Copyrights (and patents if any) remain with the originators unless negotiated otherwise with TGAILR. ...

Something in similar construct can be set up (as non-profit) organization -- quickly enough --. (I checked this up when I was in TH last month ;-)

อ้าว....อิอิอิอิอิ

ผมฝันตามหลังหรือครับ

นึกว่าผมฝันล่วงหน้า

5555555555

เขียนเมื่อ 

ฝันดีจริงๆ ค่ะ