ทำอย่างไรให้ชีวิตประสบความสำเร็จ

Beegirl

     เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ข้าพเจ้าได้มีโอกาสเข้าอบรม โดยมีพระ

อาจารย์ท่านหนึ่งมาเทศน์สอนในเรื่องทำอย่างไรถึงจะประสบความ

สำเร็จในชีวิตซึ่งท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

     คุณสมบัติของคนที่จะก้าวหน้าในชีวิต

1. ไม่เลว

2. ใฝ่ดี

3. มีความสามารถรอบตัว

4. ครอบครัวไม่มีปัญหา

5. เป็นกำลังพัฒนาสังคม

     โดยหัวข้อที่ข้าพเจ้าจะยกมากล่าวในวันนี้เป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการมี

ความสามารถรอบตัว

       คนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และใฝ่หาความก้าวหน้า ขยันขัน

แข็งต้องฝึกฝนความสามารถรอบตัวให้เกิดขึ้น จะได้เป็นที่พึ่งของตน

เองได้ ซึ่งมีองค์ประกอบ 4 ประการที่ต้องฝึกเพื่อให้มีความสามารถ

รอบตัว ได้แก่

     ฉลาดรู้  เรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตให้เข้าใจทั้งด้านลึก  และ

กว้างไกล คนที่มีความรู้ย่อมได้แนวทางการสร้างชีวิตที่ชัดเจน ทำให้

โอกาสที่ทำไปผิดพลาดน้อยลง  จึงทำอะไรได้ดีกว่าผู้ที่ไม่มีความรู้

     ฉลาดทำ เมื่อมีความรู้ ต้องนำความรู้ที่เรียนมาฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ

เกิดเป็นความสามารถให้ได้ ไม่เช่นนั้นจะเข้าทำนอง "ความรู้ท่วมหัว

แต่เอาตัวไม่รอด" 

     ฉลาดควบคุมตนเอง คือ เมื่อมีความรู้ ความสามารถแล้ว ต้องนำ

ไปใช้โดยไม่ผิดกฎหมาย และไม่ผิดศิล ชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้าโดย

ไม่ก่อเวร ก่อภัยกับใคร ชีวิตจึงจะอยู่เย็นเป็นสูข

     ฉลาดพูด คนเราแม้มีความรู้ความสามารถสูงและทำงานโดยอยู่ใน

ระเบียบวินัยกฎหมายบ้านเมือง  แต่ถ้าพูดไม่เป็น พูดแล้วทำให้คนขัด

เคืองเดือดร้อน ย่อมทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่ได้ เพราะผู้คนรอบข้างจะ

ไม่พอใจ  ฉะนั้นจึงต้องฝึกการพูดให้เป็น  จึงจะเจริญก้าหน้าในชีวิต

     นอกจากพระอาจารย์ได้เทศน์สอนเรื่องข้างต้นแล้วยังได้แนะนำวิธี

การผ่อนคลายความเครียดด้วยการนั่งสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าออก

ก็ถือว่าผ่อนคลายความเครียดลงได้บ้างแต่ถ้าพระอาจารย์ให้นั่งสมาธิ

นานกว่านี้คงต้องมีคนผ่อนคลายจนหลับแน่เลย

(โดยเฉพาะตัวข้าพเจ้าเอง)

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรื่องเล่าของ BG

คำสำคัญ (Tags)#beegirl#apicuture#ความสำเร็จในชีวิต

หมายเลขบันทึก: 50522, เขียน: 17 Sep 2006 @ 15:22 (), แก้ไข: 22 Jun 2012 @ 15:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)