ฉันอยากรู้จักเธอ.... Backward Design( 3 )

somtawin
การสร้างหน่วยการเรียนรู้

การสร้างหน่วยการเรียนรู้  เริ่มจาก

1.  ความสนใจของผู้เรียน   อาจทำได้ด้วย  การสอบถามหรืออาศัยการสังเกต

2.  ความต้องการของผู้เรียน  อาจทำได้โดยวัดจากพัฒนาการของผู้เรียนในระดับชั้น

3.  กำหนดเป้าหมายของการเรียนรู้   โดยการทำมาตรฐานช่วงชั้นให้เป็นรูปธรรม  ที่สามารถวัดผลได้ชัดเจน            

ô เป้าหมายกำหนดทิศทางและวิธีการของการเรียนการสอนในห้อง

ô นำมาตรฐานมาเป็นพื้นฐานในการกำหนดสิ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้

องค์ประกอบสำคัญของหน่วยการเรียนรู้  ตามลักษณะ Benchmark  Design  ซึ่งมี 3 ขั้นตอนด้วยกัน

ô    สิ่งที่เราต้องการให้เด็กเรียนรู้  หรือกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ô    หลักฐาน  ผลการเรียน

ô    การวางแผน  การเรียนการสอน  หรือแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้

ขั้นตอนของการสร้างหน่วยการเรียนรู้ กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ô ความเข้าใจรวบยอด   หรือคำถามที่สรุปความคิดรวบยอด  หมายถึง  แนวคิดหลัก  แก่นเรื่อง  ประเด็นปัญหา  ทฤษฏี  หลักการ  ที่เป็นเพลาขับเคลื่อนองค์ความรู้

ô มาตรฐานรายวิชา

ôความรู้และทักษะ

จากนั้น  จะเป็นกรณีตัวอย่าง  ฝึกปฎิบัติ  คิดว่าผู้เข้าอบรมได้ทักษะ/ความรู้ความเข้าใจใน Benchmark  Design  ที่ฉันได้รู้จัก

555  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ขุมทรัพย์ความรู้KM

คำสำคัญ (Tags)#backward

หมายเลขบันทึก: 50521, เขียน: 17 Sep 2006 @ 15:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)