การสำลักนม ถือเป็นเรื่องธรรมดาเอามากๆ เนื่องจากเด็กดูดนมทุกวัน ต้องมีการสำลักเป็นเรื่องธรรมดา แต่ภัยที่ซ่อนอยู่ในการสำลักนั่นคือ เด็กน้อยจะมีการพุ่งองนมที่สำลัก ถ้านมพุ่งออกปากถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้านมพุ่งแรงเกินไปจนถงสมองจะทำให้เกิดอันตรายทันที ดังนั้นเมื่อทารกสำลักนม เราต้องจับทารกนั่งเพื่อป้องกันการสำลักนมไปถึงสมอง