บันทึกที่41 รายงานผลการจัดประชุม WORKSHOP8


29 กันยายน 2555

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2555 เวลา 900-1200 น. นักวิจัยโครงการชุดที่2 ได้จัดการประชุม WORKSHOP8 ขึ้นที่บ้านทิพย์สวนทองรีสอร์ท

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ก.นักวิจัย 4 โครงการพร้อมกับนักศึกษาปริญญาโทและผู้ประสานงาน ข.ครูจาก 8โรงเรียน จำนวน 17 คน บกเว้นโรงเรียนบางขันแตกและโรงเรียนทีปังกรณ์ฯ

การประชุมเริ่มเวลา 930 น.

วาระที่1 สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

   คุณฝอยทองนักศึกษาปริญญาโท ประจำโครงการวิจัยที่9 สรุปผลการดำเนินงานโครงการวิจัยตลอด 9 เดือนที่ผ่าน

ช่วงแรกได้ชี้แจงกิจกรรมการประชุม WORKSHOP8 ว่า เพื่อประเมินประสิทธิผลของกระบวนการภายหลังจากครูนำไปใช้งานจริงในชั้นเรียน

ช่วงที่สองได้สรุปผลการดำเนินงานโครงการ โดยสาระสำคัญ คือโครงการได้จัด workshop จำนวน 8 ครั้ง เฉลี่ยเดือนละ 1 ครั้ง วัตถุประสงค์เพื่อออกแบบกระบวนการจัดการชั้นเรียน 4 กระบวนการ และหาประสิทธิผลภายหลังนำกระบวนการไปปฏิบัติโดยครูในโรงเรียน

ช่วงที่สามได้ตรวจสอบผลงานปฏิบัติงานตามกระบวนการทั้งหมด 4 กระบวนการ จำนวนการใช้งานกระบวนการของครู 40 เล่ม 

วาระที่2 การเล่าประสบการณ์การทำงานในโครงการของครู

นักวิจัยได้เชิญครู 2 ท่านมาเล่าประสบการณ์ในการทำงาน คือครูนวลจันทร์ จากโรงเรียนเมธีชุณหวัณกับครูมงคล จากโรงเรียนโรงเรียนเทพสุวรรณฯ 

วาระที่3 การประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ

นักวิจัยได้แจกแบบประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการ  และนำคำตอบไปอภิปรายในการประชุมกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม คือกลุ่มA กลุ่มB กลุ่มC และกลุ่มD ประมาณ 45 นาที และให้แต่ละกลุ่มสรุปผลการประเมินโดยสังเขป

วาระที่4 การมอบรางวัล  

นักวิจัยได้สรุปผลการส่งผลงานของการปฏิบัติงานตามกระบวนการ พบว่าได้รายงานงานผลการดำเนินการ 40 เล่ม นักวิจัยได้ประชุมและมอบหมายงานรางวัลดังนี้

   ก.รางวัลการบริหารจัดการโครงการวิจัยระดับโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทพสุวรรณฯ เพราะผู้บริหารโรงเรียน(รอง ผอ.รร.) ได้มาร่วมประชุมกับโครงการในบางครั้ง คณะครูได้จัดประชุมวางแผนการทำงานร่วมกันที่โรงเรียน และครูมาเข้าร่วมประชุมกับโครงการอย่างสม่ำเสมอ

   ข.รางวัลสัมฤทธิผลระดับโรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเทพสุวรรณฯ เพราะมีครูส่งผลงานกระบวนการที่6-7-8-9 มากที่สุด

   ค.รางวัลผลงานดีเด่นระดับบุคคล ได้แก่ ........... ยังไม่ทราบผล ประเมินจากครูที่ส่งผลงานครบ 4 กระบวนการ และผลงานทั้งสี่ได้รับการประเมินคุณภาพในระดับดี (มีผลงาน 4 ท่านคือครูนวลจันทร์ ครูบุญชู ครูอารีลักษณ์ และครู.......)  จะประกาศผลให้ทราบต่อไป

   โรงเรียนเทพสุวรรณที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลระดับโรงเรียนจะได้รับ ก.โล่รางวัล ข.ป้ายโรงเรียนต้นแบบดีเด่น จากมหาวิทยาลัย ส่วนครู... ที่ได้รับตัดเลือกให้มีผลงานดีเด่นจะได้รับ ก.วุฒิบัตรครูดีเด่น ข.ผลงานจะได้รับการตีพิมพ์ในเล่มรายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัย และได้รับเอกสารรายงานวิจัยทั้ง 4 กระบวนการ

 วาระที่5 การปิดโครงการ

 ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง ประธานโครงการวิจัยชุดที่2 ด้านการจัดการเรียนรู้ กล่าวขอบคุณครู นักวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และกล่าวปิดโครงการ พร้อมถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึก

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.

รายงาน

ปล.1.ครูที่ต้องการส่งผลงานเพิ่มเติม ให้ส่งทางไปรษณีย์ไปที่มหาวิทยาลัย  (แต่ไมได้รับเงินรางวัลแล้ว) ภายในวันที่ 15 ตค.นี้ที่คุณมลฤดี สนง.อธิการบดี มรภ.สวนสุนันทา

     2.ครูที่เข้าร่วมโครงการครบ 80% จะได้รับวุฒิบัตรจากโครงการ โดยจะจัดส่งให้ที่โรงเรียนของท่านต่อไป

 

 

คำสำคัญ (Tags): #classroom#msd
หมายเลขบันทึก: 504091เขียนเมื่อ 30 กันยายน 2012 19:45 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ตุลาคม 2012 18:39 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (3)

เสียดายที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 29 ก.ย.ค่ะ เนื่องจากติดภาระกิจ รบกวนสอบถามถ่ะ ว่าทางโครงการประกาศผลการคัดเลือกผลงานวิจัยเมื่อไรค่ะ แล้วจะมีโครงการต่อเนื่องอีกหรือเปล่าค่ะ...ขอบพระคุณค่ะ...อารีลักษณ์

เรียนคุณครูอารีลักษณ์ คาดว่าคุณครูอารีลักษณ์จะได้รางวัลนะครับ คณะนักวิจัยทั้งสี่กระบวนการจะตรวจสอบเล่มก่อน จะประกาศให่ทราบทางบลอกนี้ครับ คงไม่เกินวันที่ 15 ตุลาคมครับ เสียดายที่ครูไม่ได้มาร่วมในวันที่ 29 ครับ ดร.กฤษดา

เป็นข่าวดีมากค่ะ ที่ผลงานได้รับการพิจารณา ขอขอบพระคุณ อ.ดร.กฤษดา ผศ.มาลี อาจารย์ทุกๆ ท่าน และทีมงานทุกท่านค่ะ ที่ให้คำแนะนำ วิธีการต่างๆ ส่งผลให้คณะครูได้รับความรู้ และมีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการดีๆ และที่สำคัญได้มีผลงานวิจัยในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะ ซึ่งจากกระบวนการที่ได้จัดทำ ดิฉันได้ดำเนินการจัดทำสื่อการเรียนการสอนจริงๆ และได้ผลตามงานวิจัยค่ะ ผลการวิจัยพบว่าสื่อที่จัดทำขึ้นส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการทำงานที่ดีขึ้นค่ะ สื่อที่ได้จัดทำขึ้นคือ สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ www.arreelak.wordpress.com ซึ่งจะมีผลงานนักเีรียนที่สร้างเว็บบล็อกไว้ด้านข้างซ้ายมือค่ะ นักเรียนสามารถสร้างชิ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สวยงาม นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์อีกครั้งค่ะ ....อารีลักษณ์....

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
L3nr
ระบบห้องเรียนกลับทาง