เมือวานนี้ได้เข้าไปจัดการชุมชนและบล็อก ทำให้มีความเข้าใจมากขึ้น และดีใจที่มีคนสมัครเข้ามาอยู่ในชุมชน มาจากมวล. หรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ของคุณนภชนก กำลังเกื้อ ซึ่งได้อนุมัติให้เข้าร่วมวงด้วย ต่อมาได้ทำการรวบรวมบล็อกต่าง ๆ ประมาณ 6 บล็อก มาอยู่ด้วยกันในชุมชน เพื่อความอบอุ่นและจะได้มีบันทึกมาก ๆ หนึ่งในบันทึกนั้นคือบล็อกของชมรมคนรักผึ้ง ซึ่งวันนี้มีบันทึมากถึง 103 บันทึกแล้ว แม้ว่าจะมีแต่ปริมาณยังไม่มีคุณภาพเท่าไรแต่ก็นับเป็นการบันทึกสถิติที่มีการบันทึกมากเป็นอันดับ 2 ใน Gotoknow.org แล้ว นอกจากนั้นยังได้เปิดบล็อกใหม่คือ Law of Krama ช่วยติดตามอ่านด้วยครับ สรุปว่า ชุมชน BeemanNUKM เริ่มมีคนรู้จักและอ่านมากขึ้นแล้ว และขอเชิญชวนบล็อกอื่น ๆ เข้ามาร่วมเป็นสมาชิกด้วยครับ......