ถึงเวลาทำอย่างอื่นบ้างแล้วครับ

ปัจจุบันคือก้าวถอยหลังของวันข้างหน้า

ปัญหาอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เป็นปัญหาที่พบกันอยู่ทั่วไป และรัฐบาลก็ได้มีโครงการรณรงค์เพื่อลดปัญหาที่มีการทำงานกันอย่างจริงจังคือ การรณรงค์เปิดไฟ ใส่หมวก และพบว่ามีหลายจังหวัดที่ประสบความสำเร็จสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหันมาให้ความสนใจกับการขับขี่อย่างปลอดภัยมากขึ้น  ตรงนี้คงต้องถือว่าเป็นผลงานในภาพรวมของหลายๆหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการทำงานเชิงบูรณาการที่ประสบความสำเร็จได้ในระดับประเทศเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตามหากดูจากสถิติอุบัติเหตุแล้วพบว่าภาพของสิ่งที่ได้กระทำกับผลลัพธ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นยังคงไม่สามารถสรุปได้ เนื่องจากยังคงเป็นแค่การทำงานในช่วงสั้นๆ เท่านั้น แต่ถ้าดูจากงานวิจัยหลายๆแห่งในต่างประเทศก็น่าที่จะมีความหวังในการที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง หากมีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

สิ่งหนึ่งที่น่าจะมีการพิจารณาต่อไปคือการรณรงค์เหล่านี้เพียงพอรึยังกับการลดปัญหาอุบัติเหตุของรถจักรยานยนต์ หรือควรมีการเพิ่มมาตรการรณรงค์ในหัวข้ออื่นๆเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง  ผู้เขียนจึงขอยกตัวอย่างการรณรงค์ในหัวข้ออื่นๆที่น่าจะมีการดำเนินการเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

  • ถ้าดูจากสถิติอุบัติและจากข่าวอุบัติเหตุของเคเบิ้ลท้องถิ่นจะพบว่าปัญหาอุบัติเหตุอีกรูปแบบหนึ่งที่พบมากในขณะนี้คือปัญหารถจักรยานยนต์ชนกัน  ซึ่งเป็นวิสัยที่ผิดปกติ เนื่องจากขนาดของรถจักรยานยนต์ค่อนข้างจะเล็กเมื่อเทียบกับรถยนต์จึงไม่น่าจะมีการชนกันได้บ่อยๆอย่างที่ปรากฏในสถิติและในข่าว  แต่ถ้าหันไปมองในเรื่องของพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่พบเห็นอยู่ในท้องถนนก็น่าจะเชื่อถึงความเป็นไปได้  ทั้งนี้สาเหตุใหญ่คงเนื่องมาจากการขับขี่จักรยานยนต์ผิดช่องทาง และการพยายามขับรถต่อไปไปในช่วงที่ควรจะหยุดรถรอ  จึงควรมีการรณรงค์ในเรื่องของการขับรถบนช่องทางที่ถูกต้องและการให้ทางกับรถที่อยู่ในทางหลัก  การจอดรอก่อนที่จะเลี้ยวเข้าออกซอย หรือทางเข้าออกต่างๆ
  • ลักษณะของอุบัติเหตุอีกประเภทหนึ่งที่พบมากคืออุบัติเหตุที่เกิดในเวลากลางคืน  ส่วนหนึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเป็นผลมาจากแอลกอฮอลล์ แต่อีกส่วนหนึ่งคือการขับรถโดยไม่มีไฟท้ายหรือไฟท้ายเสียและใส่เสื้อสีมืดในขณะขับขี่  เรื่องนี้น่าจะมีการรณรงค์ให้มีการตรวจสอบไฟท้ายของรถทุกครั้งก่อนขับรถออกจากบ้านในยามค่ำคืน และเพื่อความปลอดภัยควรจัดหาเสื้อที่มีสีสะท้อนแสงมาใส่เพื่อเพิ่มการมองเห็นให้กับรถยนต์ที่ขับตามมา 

ยังคงมีเรื่องที่น่าจะทำการรณรงค์เพิ่มอีกหลายอย่าง เอาไว้คราวต่อไปจะมาเขียนเพิ่มครับ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยวิจัยด้านความปลอดภัยทางถนน มหาวิทยาลัยนเรศวรความเห็น (1)

Paemit
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับอาจารย์

บังเอิญจริงๆ ครับ ที่ความสนใจของผมคล้ายๆ กับของอาจารย์

http://gotoknow.org/arrivealive