ในการเลี้ยงผึ้ง ผู้เลี้ยงผึ้งจะพาผึ้งเข้าสู่แหล่งดอกไม้ที่ให้น้ำหวาน และผึ้งมีแนวโน้มที่จะเลือกพืชอาหารชนิดที่เขาชอบมากที่สุด ดังนั้นกว่า 90 เปอร์เซนต์ ของน้ำหวานที่ผึ้งไปรวบรวมมาจากบริเวณน้ำต้อย (nectar) ของดอกไม้ จึงเป็นน้ำหวานจากพืชชนิดเดียวกัน แล้วผึ้งจะบ่มให้น้ำผึ้งสุก กลายเป็นน้ำผึ้ง ดังนั้นเราจึงแบ่งน้ำผึ้งตามชนิดของดอกไม้ได้ น้ำผึ้งบ้านเราเท่าที่นึกออกขณะนี้ มีดังนี้ครับ น้ำผึ้งจากดอกลำไย, น้ำผึ้งจากดอกสาบเสือ, น้ำผึ้งจากดอกทานตะวัน, น้ำผึ้งจากดอกงิ้ว ง้าว หรือนุ่น, น้ำผึ้งจากยางพารา, น้ำผึ้งจากมันสำปะหลัง, น้ำผึ้งจากดอกงา, น้ำผึ้งจากดอกสิ้นจี่-ลิ้นจี่ป่า, น้ำผึ้งจากดอกงา, น้ำผึ้งจากเปล้า, น้ำผึ้งจากกระเพราผี, น้ำผึ้งจากดอกส้ม-มะนาว, น้ำผึ้งจากดอกเงาะ, น้ำผึ้งจากดอกทุเรียน, น้ำผึ้งจากดอกไม้ป่าหรือไม้เบญจพรรณ, น้ำผึ้งจากข้าวฟ่าง ฯลฯ นึกได้เท่านี้ครับ

สมลักษณ์