การสร้างความปลอดภัยจากการใช้รังสีทางการแพทย์

kanitta
รังสีวินิจฉัยใช้อย่างปลอดภัย

การสร้างความปลอดภัยจากการใช้รังสี

A   หลักทั่วไปในการป้องกันอันตรายจากรังสี 1         การใช้รังสีในโรงพยาบาล ต้องได้รับการดูแลและควบคุมโดยนักรังสีการแพทย์ และพนักงานที่มีความรู้ด้านการป้องกันอันตรายจากรังสีเท่านั้น 2         ต้องมีอุปกรณ์ในการวัดรังสีให้กับพนักงานประจำตัวบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับการใช้รังสีและเก็บบันทึกปริมาณรังสีที่ได้รับไม่เกิน 400 mSv/เดือน 3         บุคลากรทางรังสีต้องควบคุมให้ปริมาณรังสีโดยจำกัดเฉพาะเขตเท่าที่จำเป็นและใช้อุปกรณ์ป้องกันในส่วนที่เป็นอวัยวะสำคัญเช่นอวัยวะสืบพันธ์และปิดกันรังสีให้ผู้ป่วยเท่าที่จะทำได้ 4         ต้อง ระวังและหลีกเลี่ยงไม่ให้สตรีมีครรภ์และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีได้รับรังสีโดยไม่จำเป็น 5         บุคลากรหญิงที่ปฏิบัติงานทางรังสีตั้งครรภ์ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อที่จะปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จำกัดปริมาณรังสีที่ได้รับหรือมีโอกาสรับน้อยที่สุด ผลการวัดปริมาณรังสีไม่เกิน 400 mSv/เดือน(ขณะตั้งครรภ์) 6         การปฏิบัติงานขณะให้บริการรังสีทุกครั้งต้องปิดประตูห้องให้มิดชิดและห้ามมิให้บุคคลอื่นนอกจากผู้ป่วยอยู่ในห้อง  เว้นแต่กรณีจำเป็น เจ้าหน้าที่ต้องหาวัสดุที่สามารถป้องกันรังสีให้บุคคล คนนั้นด้วย 7         บุคคลากรทางรังสีต้องติดเครื่องวัดรังสีทุกครั้งที่ปฏิบัติงานและไม่เก็นเครื่องวัดรังสีในบริเวรรังสีและทำการส่งวิเคราะห์และเปลี่ยนตามเวลาที่กำหนด 8         ถ้าบุคลากรทางรังสีได้รับปริมาณรังสีเกินกว่าค่าที่กำหนด  ต้อง -         รายงานผู้บังคับบัญชาทันที -         ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่สอบสวนหาสาเหตุ -         ผู้บังคับบัญชาต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่ได้รับปริมาณรังสีเกินค่าที่กำหนดไปทำงานในตำแหน่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับรังสีตามระยะเวลาที่ปริมาณรังสีที่ได้รับในครั้งนั้น B      เครื่องวัดรังสีประจำตัวบุคล  ต้องส่งให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์วิเคราะห์ปริมาณรังสีที่ได้รับ เป็นประจำตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้วแต่ชนิดของเครื่องวัด C      ต้องมีการรายงานผลการวิเคราะห์ปริมาณรังสีให้บุคลากรทางรังสีทราบทุกครั้ง D      หน้าห้องให้บริการทุกห้องต้องมีป้ายเตือนดังนี้ -         ป้ายเตือนหญิงมีครรภ์แจ้งให้ทราบก่อนเอกซเรย์ -         ป้ายเตือนบริเวณรังสี -         ป้ายสัญญาณไฟ ห้ามเข้าขณะกำลังปฏิบัติงานทางรังสี 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความปลอดภัยในการใช้รังสี

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย

หมายเลขบันทึก: 50291, เขียน: 15 Sep 2006 @ 22:31 (), แก้ไข: 31 May 2012 @ 11:23 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)