ตอนนี้ไม่สบายมาก หมอบอกว่าเป็นโรค..................ใคร ๆ  ก็รัก...........