คำอวยพร

windowOK
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
มะลิหอม อวลกลิ่น สุคนธ์ตลบ ละอองอบ รสรื่น ชื่นสา

อวยพรวันเกษียณ ปี ๒๕๕๕

 

   มะลิหอม อวลกลิ่น สุคนธ์ตลบ             ละอองอบ รสรื่น ชื่นสา

หกสิบปี เวียนคำรบ ครบเวลา                  ฝากวาจา เป็นกลอน สุนทรใจ

   อาภากร  บุญสม ชำนาญศาสตร์            ผู้เปรื่องปราด การทำงาน ล้ำสมัย

นักบริหาร พัฒนา ก้าวหน้าไกล                ราชมงคล คงอยู่ คู่ฟ้าไทย

   ธนิษฐา  ชีวพัฒนพันธุ์  พริ้มเพราเพริด    สุดประเสริฐ ดุจแก้ว แพรวสดใส

ชำนาญการ บัญชี เหนือสิ่งใด                  อีกหทัย เมตตา น่าชื่นชม

   อุระสา  จุลเสวก ชนรู้จัก                     จิตมั่นรัก ในภาษา พิสุทธิ์สม

สนองคุณ แผ่นดิน น่าชื่นชม                   คนนิยม  ทั่วไป ในความดี

   เมื่อถึงคราว วันเกษียณ เวียนบรรจบ       น้อมเคารพ กล่าวกลอน อักษรศรี

อัญเชิญองค์ ไตรรัตน์ เทพฤทธี               ขอจงมี ความสุข หมดทุกข์เอย  

                                                     

                                                          (อลงกรณ์ อิทธิผล : ร้อยกรอง )

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษาไทยความเห็น (0)