เครือข่ายครูเพื่อศิษย์

  • วันนี้ได้ไปเป็นผู้สังเกตุการณ์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้ทางการศึกษา “เครือข่ายครูเพื่อศิษย์

    ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส)  โดยได้รับเกียรติจาก ท่านศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส) พร้อมด้วย อาจารย์วิมลศรี ศุษิลวรณ์ จากโรงเรียนเพลินพัฒนา  มาเป็นวิทยากรนำขบวนการ

  • สำหรับผู้ที่มาร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้ ประกอบด้วย อาจารย์ นิสิตของคณะศึกษาศาสตร์ มมส. ทั้งระดับปริญญาตรี โทและเอก อาจารย์และผู้บริหารจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนต่าง ๆ  ในจังหวัดมหาสารคาม

  • ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ ได้กล่าวนำสั้น ๆ ว่า  การจัดการความรู้หรือที่เรียกกันว่า KM  นั้น เน้นที่ความรู้ที่ไม่มีอยู่ในตำรา เน้นความรู้ที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ และ ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริง  ดังนั้นการทำ  KM จึงต้องปฏิบัติจริง ด้วยตัวเองจึงจะเข้าใจ และบอกว่าวันนี้จะให้ อาจารย์วิมลศรี (อาจารย์ใหม่) เป็นผู้นำขบวนการเพื่อให้ได้ทักษะ KM บางอย่างเป็นการเริ่มต้นเท่านั้น

  • อาจารย์ใหม่ เริ่มต้น ด้วยการให้น้องพัชรา นิสิตปริญาตรี ที่มีความสามารถขึ้นมานำสวดเพื่อทำใจให้จิตสงบ และ ทำให้จิตว่างก่อนที่นำเข้าสู่ขบวนการต่อไป