วันนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมงานโทรมาจาก

ศูนย์อนามัยที่ 8 นครสรรค์ แจ้งว่าจะเข้าร่วมงาน 10 ท่าน 

และจาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

 .......แต่น แต้น แต๊น จำนวน  15 ท่าน

และล่าสุด จากมอ. อีก 15 ท่าน   ...................................

ไชโย ไชโย อย่างนี้ต้องจุดพลุฉลองกันหน่อย 55555  

ปัง ปัง ปัง ( ประหนึ่งว่าเป็นพลุ)

ปล.วันนี้ happy ดีด๊า มีแต่ข่าวดี ๆ ท้างงงวัน .......