ไตรมิตรคิดร่วมกัน

 บ่ายวันนี้ทีมงานจาก เครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย ทีมงานKFC(oP) และ ตัวแทนจากสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคม หรือ สคส ได้ร่วมกันวางแนวทางการเตรียมงานการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่๓ ที่ห้องประชุม สกว ชั้นที่ ๑๔

ภาพที่ ๑ จากซ้ายท่าน ธวัช(เสื้อน้ำเงิน) ทีมงานรองอธิการบดี จากมกาวิทยาลัยมหิดล(เสื้อเหลือง) ทีมจาก ม.อ นั่งหัวโต๊ะ มอดินแดง และ ม.น ขวาสุด ท่านใดทราบชื่อจริง และ Blog โปรดแจ้ง..มีรางวัลครับ

ภาพที่ ๒ ท่านประธานกำลังรวบรวมความคิดเห็นครับ ทีมงานจากกรมอนามัย มาร่วมในฐานะ คุณอำนวยแห่งชาติ น่ารักมากครับ (เสื้อฟ้า คุณหมอนนทลี และ ท่านศรีวิภา รูปล่างขวาสุด)

ภาพที่ ๓ การประชุมไตรมิตรคิดร่วมกันเป็นไปด้วยความราบรื่น ครับ

กิจกรรมในห้องของทีมงาน KFC(oP) คงจะมีรายละเอียดที่ได้ลงใน Blog ไว้ดังนี้ครับ (คลิก)

ข้อความบางตอนนำเสนอข้างล่าง ตั้งแต่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๙ และ ขอเรียนรับสมัครทีมงานที่จะไปร่วม "แลก เปลี่ยน เรียน รู้ ๑๐ ท่าน" ครับ

JJ ได้รับข่าวจากท่านธวัช ข้างล่างนี้ ขอตอบเบื้องต้นครับ

  ๑. ชุมชนคุณอำนวยแห่งชาติยินดีรับเข้าร่วมประชุม มหกรรมครับ

  ๒. กิจกรรมน่าจะมีดังนี้ครับ

 ๒.๑ การเล่าประสบการณ์ในการนำ การจัดการความรู้ของแต่ละภาค ทั้ง Best and Bad Practice เน้นที่ How to

 ๒.๒ Poster จาก มน มอ มข อนามัย สิงห์ป่าสัก ชายขอบ และ อื่นๆ   

 ๒.๓ ตั้งวงกลม เสวนา ตัวเป็นๆกันเลย ในห้อง ท่านทวีสิน ชายขอบ และ พวกเรา

 ๒.๔ ประสบการณ์การใช้ GotoKnow ในการสร้างเครือข่าย 

JJ